kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

 

Zapraszamy do udziału w konferencji powołującej Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, w imieniu inicjatorów powstania: Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, przy wsparciu programowym Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz gospodarzy wydarzenia: Muzeum w Gliwicach, Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Konferencja odbędzie się w dn. 13 czerwca 2016 roku w Centrum Edukacji i Biznesu NOWE GLIWICE, Gliwice, ul. Bojkowska 37, Budynek 3 – Cechownia, Aula Drewniana (II piętro); rozpoczęcie o godz. 10.00.

Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej to otwarta platforma współpracy, którą w zamierzeniu tworzyć będą muzea oraz inne instytucje kultury i podmioty programowo zajmujące się dziedzictwem technicznym i poprzemysłowym, zorganizowane w sieć (obejmującą swym zasięgiem wszystkie regiony kraju), w celu wypracowania i wdrożenia doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, jego ochrony, zarządzania, upowszechniania i promocji.

W ramach konferencji, oprócz przedstawienia idei i założeń Forum, przewidujemy również wystąpienia, podczas których zaprezentowane zostaną uczestnikom dobre praktyki na przykładzie funkcjonującego Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego oraz doświadczeń miasta Gliwice w zakresie zarządzania dziedzictwem sztuki inżynieryjnej. Ponadto przedstawione zostaną działania realizowane na rzecz dziedzictwa sztuki inżynieryjnej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a także doświadczenia gromadzone podczas konferencji naukowych organizowanych cyklicznie przez muzea: w Bydgoszczy i Szreniawie, dotyczące prezentowania tego typu dziedzictwa oraz problematyki konserwatorskiej.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie organizatorom do dn. 6 czerwca br. zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy promocja@muzeum.bydgoszcz.pl. Z uwagi na fakt, że ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konferencji jest bezpłatny. Osobą odpowiedzialną za organizację konferencji – sekretarzem konferencji jest p. Natalia Szczerbińska, Dział Edukacji i Promocji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, tel. 52 58 59 912, e-mail: promocja@muzeum.bydgoszcz.pl.

Prace Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej stanowią integralną część Strategii Rozwoju Muzealnictwa opracowywanej przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz wpisują się w działalność Konferencji Muzeum i Samorządu Terytorialnego.

 

Program Konferencji powołującej
Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Gliwice, dn. 13 czerwca 2016 r. (poniedziałek)
Godz. rozpoczęcia: 10.00

Miejsce: NOWE GLIWICE Centrum Edukacji i Biznesu, ul. Bojkowska 37
Budynek 3 – Cechownia, Aula Drewniana (II piętro)

Organizatorzy:

  • Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
  • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
  • Urząd Miejski w Gliwicach
  • Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
  • Muzeum w Gliwicach

Współpraca programowa:

  • Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Partner:

  • Śląski Związek Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach

10.00-10.15 Wystąpienie otwierające p. Zygmunta Frankiewicza, Prezydenta Miasta Gliwice, Prezesa Związku Miast Polskich, Członka Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
10.15-10.35 Doświadczenia miasta Gliwice w zakresie zarządzania dziedzictwem sztuki inżynieryjnej (na wybranych przykładach) – dwugłos:
– p. Grzegorz Krawczyk, Dyrektor Muzeum w Gliwicach
– p. Józef Gumienny, Dyrektor Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju
10.35-10.50 Szlak kulturowy jako model zarządzania dziedzictwem przemysłowym na przykładzie Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego
– dr Adam Hajduga, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
10.50-11.20 Przedstawienie idei Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej
– dr Jan Maćkowiak, Dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
– dr hab. Michał F. Woźniak, Dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
11.20-11.40 Przerwa kawowa
11.40-11.55 Realizacja zadań Narodowego Instytutu Dziedzictwa w zakresie ochrony dziedzictwa techniki
– p. Robert Kola, Narodowy Instytut Dziedzictwa
11.55-12.10 Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej w kontekście Strategii Rozwoju Muzealnictwa
– p. Waldemar Rataj, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
12.10-12.25 Problematyka konserwatorska dziedzictwa technicznego w muzeach i zagadnienia związane z przywracaniem sprawności użytkowej zabytków sztuki inżynieryjnej. Uwagi i wnioski wynikające z VI konferencji naukowej pt. Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów
– dr Jan Maćkowiak, Dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
12.25-12.40 Formy i środki prezentacji dziedzictwa technicznego i (post)industrialnego (nie tylko) w muzeach
– p. Marcin Zdanowski, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
12.40-13.40 Dyskusja nad powołaniem Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej
– prowadzenie: dr Jan Maćkowiak, p. Waldemar Rataj, dr hab. Michał F. Woźniak
13.40-14.00 Powołanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej
Podpisanie przez Uczestników konferencji aktu powołującego Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej.
14.00-14.10 Podsumowanie konferencji

 

ZAŁĄCZNIK - PROGRAM

ZAŁĄCZNIK - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOT. FORUM

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData