kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Konferencja naukowa pt. Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV – XVIII w.)

 

Konferencja naukowa

pt.

Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV – XVIII w.)

Bydgoszcz (17 – 18 września 2015 r.)

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy                                                             Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

 

 

Komitet Naukowy:

 

 • Dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. UMW – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich                                                      

       we Wrocławiu

 • Prof. dr hab. Andrzej Klonder – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prof. dr hab. Jacek Woźny – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr hab. Marek Zieliński, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

Komitet Organizacyjny:

 

 • Prof. dr hab. n. med. Jacek J. Klawe  – Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Walentyna Korpalska – Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy                         Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Wojciech Ślusarczyk – Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy                               Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Mgr Magdalena Brończyk – Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy                             Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

 

 

 

 

Miejsce obrad:

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 13, budynek A

Sala Posiedzeń im. Prof. Bogdana Romańskiego

 

 

Szczegółowy plan obrad:

 

         17 września

 • 8.30 - 9.30 Rejestracja uczestników
 • 9.30 - 10.00 Otwarcie konferencji
 • 10.00 - 11.30 I Sesja    

- mgr Anna Penkała (Kraków), Od „miednicy z nalewką” do „wanienki do nóg moczenia”. Rozwój praktyk higienicznych wśród szlachty krakowskiej w świetle inwentarzy z XVII i XVIII wieku.

- dr Magdalena Wilczek-Karczewska (Warszawa), Wanienki do mycia, urynały i srebrny grzebień… Przedmioty służące higienie w szlacheckich inwentarzach majątkowych z XVII w.(na przykładzie powiatu kaliskiego).

- prof. dr hab. Andrzej Klonder (Bydgoszcz), Mieszczańskie standardy ochędóstwa w dobie wczesnonowożytnej.  

- mgr Katarzyna Błoch (Toruń), Higiena w klasztorach w świetle wybranych źródeł pisanych, materialnych                                i ikonograficznych.                               

- mgr Justyna Ratajczyk (Wrocław), Mydło w dawnej Polsce.

Dyskusja - 15 minut

 • 11.30 - 11.50 Przerwa na kawę
 • 11.50 - 13.30 II Sesja   

- mgr Agnieszka Michalczuk (Białystok), Czystość i higiena po polsku i po francusku w relacjach XVII wiecznych obserwatorów.

- mgr Artur Ziembiński (Kraków), Warunki higieniczno-sanitarne w polskich szpitalach w dobie przedrozbiorowej.  

- dr Dariusz Chyła (Toruń), Warunki higieniczne pensjonariuszy przytułków na Kujawach w okresie nowożytnym.

- dr Anna Łysiak-Łątkowska (Gdańsk), Opis szpitali w relacji Alphonse-Marie Fortiade de Pilesa i Louis de Boisgélina de Kerdu Voyage de deux Français en Allemagne, Danemark, Su�de, Russie et Pologne, fait en 1790-1792.

- mgr Paweł Tyszka (Warszawa), Stan zdrowia, higiena, choroby i śmierć w kręgu krewnych kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego.

           Dyskusja - 25 minut

 • 13.30 - 14.00 Przerwa na lunch
 • 14.00 - 15.30 III Sesja  

- dr Tomasz Dreikopel (Olsztyn), Epigramaty Ulryka Schobera z 1592 r. - poetyckie świadectwo toruńskiej kampanii przeciwko fałszywym lekarzom.

- dr Jakub Węglorz (Wrocław), Kwestie czystości i higieny ciała w kontekście nowożytnych poglądów medycznych.

- dr Paweł Tarkowski (Biała Podlaska), Grzegorza Piramowicza troska o zdrowie i sprawność fizyczną.                    

- dr Paweł Wysokiński (Szczecin), Walka z nieochędóstwem i niechlujstwem w dziełach Ludwika Perzyny.

- mgr Andrzej Syroka (Wrocław), Zalecenia prozdrowotne w osiemnastowiecznych kalendarzach śląskich.

           Dyskusja - 15 minut

 • 15.30 - 15.50 Przerwa na kawę
 • 15.50 - 17.30 IV Sesja  

- dr Radosław Łazarz (Wrocław), Polityki sanitarne renesansowych utopii.

- dr Adam Matuszewski (Warszawa), Higiena w przepisach i pracach uczonych XVII – wiecznego Leszna.

- dr Paweł Duma, dr Daniel Wojtucki (Wrocław), Miejsce straceń i zaplecze rakarskie we wczesnonowożytnym mieście śląskim.

- dr hab. Joanna Karczewska (Zielona Góra), Higiena publiczna w czasach zarazy. Miejskie przepisy sanitarne na okoliczność epidemii w XV-XVIII w.

- mgr Adam Dombrowski (Wrocław), Jakie są najgorsze zastosowania gromadzonego gnoju – sprawa higieny miast – w Radach zdrowotnych wrocławskiego lekarza dla króla polskiego Baltazara Ludwika Trallesa.

          Dyskusja 25 minut

 • Bezpośrednio po zakończeniu IV Sesji - krótki spacer po bydgoskiej starówce i zwiedzanie Muzeum Okręgowego             im. Leona Wyczółkowskiego (ul. Grodzka 7-11)
 • 19.00 - Kolacja w „Restauracji Przystań Bydgoszcz” (Wyspa Młyńska, ul. Tamka 2)

                                                            UWAGA!

              Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w kolacji drogą e-mailową

                     (wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl), do dnia 1 września br.

 

18 września

 

 • 9.30 - 11.15 V Sesja    

- dr Dorota Dukwicz (Warszawa), „Szalone zabobony prostactwa, którzy zapowietrzonym trupom titulo upiorów zęby wyrywali i krew ich ssali”, czyli o polskich planach kordonu sanitarnego z 1770 r.

- dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. UMW (Wrocław), System policji lekarskiej Johanna Petera Franka jako przykład realizacji oświeceniowej idei prawa do zdrowia.

- dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn (Olsztyn), Kanon cywilizowanej czystości  według Erazma z Rotterdamu. Na podstawie De civilitate morum puerillum.

- dr Anna Odrzywolska-Kidawa (Częstochowa), „Próżno kąpiesz z wierzchu ciało” – Mikołaj Rej o higienie                  ciała i duszy.

- dr Anna Kołodziejczyk (Olsztyn), Barbara Radziwiłłówna – „niemoralna, nieczysta” królowa.

           Dyskusja 30 minut

 • 11.15 – 11.40 Przerwa na kawę
 • 11.40 - 13.00 VI Sesja    

- dr hab. Mieczysław Paczkowski (Toruń), Warunki higieniczne na Bliskim Wschodzie w relacjach podróżników               i pątników w XVI-XVIII wieku.

- mgr Olga Kotynia (Wrocław), Pojęcia czystości i skalania w kulturze islamu epoki nowożytnej.

- dr hab. Urszula Kosińska (Warszawa), Polityk w wannie? – rola nowożytnych uzdrowisk w dyplomacji europejskiej XVII i XVIII w.

- dr hab. Ewa Górecka (Bydgoszcz), Brud jako znak kultury. Literackie obrazy higieny w XVIII wieku w „Księgach Jakubowych” Olgi Tokarczuk.

           Dyskusja 20 minut

 • Bezpośrednio po zakończeniu VI Sesji - lunch na do widzenia.

 

 

Przewidziany czas wystąpienia - 15 minut

 

 

 

W przypadku pytań proszę o kontakt:

dr Wojciech Ślusarczyk, tel. 661 87 62 62

wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl

 

 

 

 

Organizator:

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

- Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa

- Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii

Współorganizatorzy:

     - Zakład Historii Nowożytnej                                                                                                              

       (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

     -  Zakład Historii Nowożytnej

       (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w  Bydgoszczy)

     - Katedra Historii Kultury

       (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

     - Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego    

       (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

 

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData