kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Konferencja Muzeum i Samorząd Terytorialny (MiST)

Dnia 11 czerwca br. w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bygdoszczy odbyła się Konferencja Muzeum i Samorząd Tertorialny (w skrócie MiST).

Konferencja Muzeum i Samorząd Terytorialny jest stałym forum współpracy muzeów i jednostek samorządu terytorialnego. Została powołana do życia w 2013 roku w Poznaniu z inicjatywy Polskiego Komitetu Narodowego ICOM (International Council of Museums).
Jej powstanie poprzedziło seminarium programowe, które przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) zorganizowało Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w wielkopolskiej Szreniawie. Tam też spotkali się przedstawiciele organizacji zaangażowanych w tworzenie Konferencji. Obecni byli m.in: dyrektorzy muzeów, członkowie Stowarzyszenia Muzealników Polskich, przedstawiciele Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich, eksperci NIMOZ. Począwszy od seminarium szreniawskiego, za podstawowe działanie Konferencji uznano tworzenie katalogu spraw priorytetowych dla rozwoju muzealnictwa.
Dziś działalność Konferencji wpisuje się w zakres prac programowych dotyczących tworzenia Strategii Rozwoju Muzealnictwa, koordynowanych przez NIMOZ. Celem Strategii jest uruchomienie i wsparcie merytoryczne procesu rozwoju muzeów, jako takich instytucji kultury pamięci, które kształtują polskie życie społeczne, kondycję moralną, kulturę intelektualną i artystyczną społeczeństwa, jego tożsamość wspólnotową, poziom wykształcenia i uwrażliwienia na wartości kultury humanistycznej. Strategia Rozwoju Muzealnictwa znajduje swoje odzwierciedlenie w programach prowadzonych przez NIMOZ, a także zmianach w muzealnictwie, stopniowo przeprowadzanych przez podmioty, które w jej tworzeniu biorą udział. Wnioski wynikające z prac nad Strategią dla muzealnictwa przyczyniają się do rozwoju zawodowego kadr muzealniczych i jednostek nadzorujących prace muzeów poprzez adekwatne przygotowanie programów kształcenia, a także zmian w zarządzaniu instytucjami muzealniczymi.
Pracom Konferencji Muzeum i Samorząd Terytorialny przewodniczy sędzia Jerzy Stępień – były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, współtwórca polskiego ustroju samorządu terytorialnego. W pracach Konferencji biorą także udział przedstawiciele organizacji społecznych działających na rzecz rozwoju muzealnictwa oraz eksperci i przedstawiciele nauki. W ramach prac Konferencji dokonywany jest systematyczny przegląd problemów związanych z warunkami funkcjonowania i możliwościami rozwoju muzeów oraz są dyskutowane i oceniane możliwości rozwoju muzealnictwa, jako sektora działalności instytucji publicznych, wyspecjalizowanych w zakresie ochrony zasobów dziedzictwa i odgrywających wiodącą rolę w tworzeniu kultury pamięci w naszym kraju.

Program konferencji:

Godz. 11.00

I.  Wprowadzenie, powitanie, zarys problematyki sesji bydgoskiej Konferencji

  1. Sędzia Jerzy Stępień, przewodniczący Konferencji Muzeum i Samorząd Terytorialny
  2. Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki (lub wicemarszałek Zbigniew Ostrowski)
  3. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski

Godz. 11.30

II. Referaty programowe

  1. dr hab. Michał F. Woźniak  - Dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, prof. UMK, Przewodniczący Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Stare zadania i zmieniające się funkcje muzeów; refleksje po Kongresie Muzealników Polskich”.

  1. dr Antoni Bartosz  - Dyrektor Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie

„Dlaczego nie możemy się już godzić na same liczby? O pilnej potrzebie diagnoz jakościowych oraz nowej współpracy muzeów i samorządów.”

  1. Waldemar Rataj - Pełnomocnik ds. programowych Dyrektora NIMOZ

„Muzeum w systemie administracji publicznej – trudne problemy prawno- ustrojowe w perspektywie Strategii Rozwoju Muzealnictwa”.

  1. Piotr Górajec - Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie, Dział Rozwoju

„Muzeum jako podmiot edukacji – działania muzealne; zadania i wyzwania dla samorządu terytorialnego”.

 

Godz. 12.50 

Przerwa kawowa

Godz. 13.15 

III. Dyskusja

Moderatorzy: sędzia Jerzy Stępień, prof. Michał F. Woźniak

Godz. 15.00

Podsumowanie

Organizatorzy sesji bydgoskiej Konferencji MiST:

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy i Związek Powiatów Polskich

 

 

 

Współpraca programowa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem audio-video
 
Część oficjalna i wprowadzająca
 
 
 
Część referatowa
 

Dyskusja

https://www.youtube.com/watch?v=PmyHIU8cf5g&feature=youtu.be

 

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData