kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Wielość w jedności. Litografia i techniki druku płaskiego w Polsce po 1900 roku - sesja naukowa

 

Wielość w jedności. Litografia i techniki druku płaskiego w Polsce po 1900 roku
Sesja naukowa

 

Muzeum Okręgowe
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
22 – 23 października 2015 roku
 

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przygotowuje retrospektywną wystawę graficzną Wielość w jedności. Litografia i techniki druku płaskiego w Polsce po 1900 roku, włączoną do programu Międzynarodowego Triennale Grafiki – Kraków 2015. Ekspozycja stanowi trzecią edycję cyklu wystaw graficznych, rozpoczętego pokazem Wielość w jedności. Drzeworyt polski po 1900 roku (2009), kontynuowanego wystawą Wielość w jedności. Techniki wklęsłodruku w Polsce po 1900 roku (2012). Wystawę zaplanowaliśmy w terminie: 26 września – 6 grudnia 2015, w Galerii Sztuki Nowoczesnej oraz w Domu Leona Wyczółkowskiego na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy.

 

Podczas trwania ekspozycji zostanie zorganizowana sesja naukowa poświęcona zagadnieniom historii i współczesności litografii oraz technik druku płaskiego w Polsce, rozszerzona o kontekst międzynarodowy, której celem będzie wzbogacenie problematyki zobrazowanej na wystawie. Do udziału w sesji zapraszamy historyków sztuki i krytyków oraz artystów grafików. Artystyczno-naukowy charakter sesji stworzy płaszczyznę do wymiany poglądów zarówno przedstawicieli środowisk artystycznych – praktyków, jak i naukowych. Liczymy także na uczestnictwo twórców zajmujących się litografią i technikami druku płaskiego, których prace będą obecne na ekspozycji.

 

W programie sesji zaplanowano prezentację zgłoszonych referatów (czas wypowiedzi do 20 min.), ujętych w bloki tematyczne oraz panel dyskusyjny, stanowiący podsumowanie spotkania. Osoby zainteresowane uczestnictwem w sesji prosimy o przesyłanie karty zgłoszenia do dnia 31 sierpnia 2015 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów włączonych do programu sesji. Wydanie Materiałów z sesji naukowej zaplanowaliśmy na 2015 rok. Udział w sesji dla prelegentów jest bezpłatny.

 

Wystawa będzie obrazowała dzieje jednej z klasycznych grup technik graficznych – druku płaskiego z wiodącą techniką litografii. Na ekspozycji przedstawimy zespół około 250 plansz graficznych, autorstwa wybitnych twórców, dla których główną formę artystycznej wypowiedzi od strony warsztatowej stanowiły techniki druku płaskiego (litografia klasyczna i jej odmiany wyznaczone rodzajami płyt, np. algrafia i metodami opracowania rysunku, np. kredką). Zespoły grafik, obejmujące wybrane zagadnienia problemowe ukażą najważniejsze zjawiska w historii i współczesności technik druku płaskiego, m.in. genezę kształcenia w zakresie litografii w szkołach artystycznych, popularność tek litograficznych, rozwój tej dziedziny grafiki w wiodących ośrodkach graficznych w dwudziestoleciu międzywojennym (Kraków, Warszawa, Lwów) oraz bogactwo eksperymentów warsztatowych w twórczości mistrzów kolejnych dekad XX wieku. Kondycja technik druku płaskiego w grafice polskiej ostatnich dziesięcioleci zaprezentowana zostanie w oparciu o przegląd prac twórców działających w różnych środowiskach artystycznych, ukazując inspiracje grafiką dawną, jak i nowatorskie, eksperymentalne rozwiązania techniczne. Na wystawie nie zabraknie dzieł mistrzów specjalizujących się w technikach druku płaskiego, w tym znakomitych litografów – Leona Wyczółkowskiego, Konrada Srzednickiego, Józefa Pakulskiego i Lucjana Mianowskiego. Prezentowane odbitki stanowe, różne wersje kolorystyczne i matryce do wybranych technik, towarzyszące grafikom częściowo odsłaniają tajemnice graficznego warsztatu.

 

Tegoroczna edycja, w znacznym zakresie poświęcona litografii, skłoniła naszą instytucję do podjęcia inicjatywy, aby nasz patron – Leon Wyczółkowski, prekursor grafiki artystycznej w Polsce, określany mianem „ojca nowoczesnej litografii polskiej” stał się patronem nagrody fundowanej przez bydgoskie Muzeum, przyznanej artyście – uczestnikowi Wystawy konkursowej Międzynarodowego Triennale Grafiki – Kraków 2015. Na tytułową wielość, zarówno w zakresie formalno-stylistycznym, jak i tematycznym złożą się dzieła wypożyczone z prestiżowych kolekcji graficznych kilkunastu muzeów i bibliotek, prace użyczone przez współcześnie tworzących artystów grafików oraz plansze ze zbiorów własnych Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.


Zależy nam też, aby w ramach bydgoskiej sesji problematyka historii i teraźniejszości litografii i technik druku płaskiego nie ograniczały się wyłącznie do grafiki polskiej prezentowanej na wystawie.

 

Propozycje referatów prosimy przesłać na adres:
Barbara Chojnacka, Dział Grafiki
barbara.chojnacka@muzeum.bydgoszcz.pl
tel. 52 58 59 984

 

Formularz zgłoszeniowy [PDF] [212 KB]

 

Wielość w jedności

Litografia i techniki druku płaskiego w Polsce po 1900 roku

 

Sesja odbędzie się 22 – 23 października 2015 roku

w Galerii Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej

w Bydgoszczy, ul. Mennica 8

 

 

Program sesji

 

22 października (czwartek)

 

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników

 

9.30 – 9.40 Przywitanie

dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK

 

I panel – GRAFICY I KOLEKCJE

Prowadzenie: Barbara Chojnacka, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 

 

9.40 – 10.00

dr Anna Manicka

Muzeum Narodowe w Warszawie, Zbiory Sztuki Nowoczesnej

Kolekcja litografii Pabla Picassa w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Polskie motywy w litografii Picassa i inspiracje jego litografią w grafice polskiej

 

10.00 – 10.20

dr Jarosław Mulczyński

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Oddział Muzeum Historii Miasta Poznania

„Bezpośrednie przeniesienie swych wrażeń” – o litografiach Jana Jerzego Wronieckiego (1890-1948)

 

10.20 – 10.40

Agnieszka Salamon-Radecka

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Gabinet Rycin i Rysunku

„Współczesna” litografia polska w kolekcji Muzeum Wielkopolskiego 1919-1939

 

10.40 – 11.00

Jagoda Żarnowiecka

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki, Zakład Dziejów Myśli o Sztuce i Metodologii Historii Sztuki

„Katedry” Lucjana Mianowskiego

 

11.00 – 11.20 Dyskusja

11.20 – 11.40 Przerwa kawowa

 

11.40 – 12.00

Izabella Powalska

Łódź

Scherza, Ballady i Teatrzyk Lalek Makabreska – litografie Wacława Kondka

 

12.00 – 12.20

dr Ewa Bogusz-Bołtuć

Uniwersytet Illinois w Springfield

Czego może nauczyć się filozof od artysty? Litografie Henryka Musiałowicza 

 

12.20 – 12.40

Jerzy Brukwicki

Stowarzyszenie Krytyki Artystycznej POKAZ w Warszawie

Tomasza Dominika litograficzne rozważania o przeszłości

 

12.40 – 13.00

dr hab. Krystyna Szwajkowska

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, Instytut Sztuk Pięknych, Katedra Grafiki

Współczesna sztuka litografii w Polsce. Prezentacja sylwetek wybranych artystów

 

13.00 – 13.20 Dyskusja

13.20 – 13.40 Przerwa kawowa

 

II panel – LEON WYCZÓŁKOWSKI

Prowadzenie: dr Jarosław Mulczyński, Muzeum Narodowe w Poznaniu

 

13.40 – 14.00

Ewa Sekuła-Tauer

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Dział Leona Wyczółkowskiego

Litografie i algrafie Leona Wyczółkowskiego jako szkic rysunkowy z natury

 

14.00 – 14.20

dr hab. Mariusz Woszczyński, prof. ASP

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Rzeźby, Pracownia Rysunku i Malarstwa

Leon Wyczółkowski w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

 

14.20 – 14.40

Piotr Wąsowski

Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy

Architektoniczne struktury Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu w twórczości litograficznej Leona Wyczółkowskiego

 

14.40 – 15.00 Dyskusja

15.00 – 16.00 Obiad

 

III panel – INSPIRACJE I ŚRODOWISKA

Prowadzenie: Honorata Gołuńska, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

 

16.00 – 16.20

dr Agata Wójcik

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Sztuki, Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej

Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana i odnowa polskiego projektowania graficznego początku XX wieku

 

16.20 – 16.40

Piotr Czyż

Muzeum Narodowe w Warszawie, Gabinet Rycin i Rysunków

„Litografia i fabryka bombonierek”– zagubiona tradycja. Autolitografia w Warszawie na początku XX wieku

 

16.40 – 17.00

Urszula Dragońska

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Rycin

Litografia polska w przededniu I wojny światowej na II Konkursie i Wystawie Grafiki im. Henryka Grohmana

 

17.00 – 17.20

dr Łukasz Grzejszczak

Politechnika Łódzka, Instytut Architektury Tekstyliów, Zakład Historii Wzornictwa i Teorii Projektowania; Muzeum Miasta Łodzi

Litografia w Łodzi. Zakłady i artyści 1890-1914

 

17.20 – 17.40 Dyskusja

17.40 – 18.00 Przerwa kawowa

 

18.00 – 18.20

dr Katarzyna Kulpińska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

Litografia jako klucz do zrozumienia świata. Grafika amerykańskich artystek lat 20. – 30. XX wieku

 

18.20 – 18.40

dr hab. Teresa B. Frodyma, prof. WST

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Leonard Pędziałek

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski

Pracownia Graficzna przy Okręgu Krakowskim Związku Polskich Artystów Plastyków – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

 

18.40 – 19.00 Dyskusja

 

23 października (piątek)

 

IV panel – TECHNIKA I TECHNOLOGIA

Prowadzenie: dr Anna Manicka, Muzeum Narodowe w Warszawie

 

9.00 – 9.20

dr hab. Teresa B. Frodyma, prof. WST

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Druki ze starych matryc litograficznych

 

9.20 – 9.40

dr Sebastian Dudzik

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Katedra Historii Sztuki i Kultury

Twarze i maski współczesnego druku płaskiego

 

9.40 – 10.00

dr hab. Witold Warzywoda, prof. ASP

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Grafiki i Malarstwa, Katedra Grafiki Warsztatowej, Pracownia Technik Litograficznych

Od projektu do grafiki – kolor w grafice

 

10.00 – 10.20

dr hab. Aleksander Woźniak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Sztuki, Pracownia Grafiki

Litografia na kamieniu a techniki bezpośrednie w litografii na aluminium

 

10.20 – 10.40

dr Łukasz Butowski

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki, Katedra Grafiki Artystycznej, Pracownia Litografii

Papier przedrukowy – auto-litograficzny

 

10.40 – 11.00 Dyskusja

11.00 – 11.20 Przerwa kawowa

 

11.20 – 11.40

prof. Józef Budka

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Artystyczny, Katedra Grafiki, Pracownia Technik Druku Płaskiego

Technika mokulito i jej zastosowanie w procesie dydaktycznym w Pracowni Druku Płaskiego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

 

11.40 – 12.10

dr hab. Piotr Panasiewicz, prof. ASP, dr Krzysztof Świętek, Bartłomiej Chwilczyński

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Grafiki, Katedra Grafiki Warsztatowej, Pracownia Litografii

 

Lito Team – tradycja a współczesność w litografii

- Czy litografia może konkurować z nieuchronną cyfryzacją sztuki współczesnej?

- Symbiotyczny związek pomiędzy tradycyjną litografią a nowymi zdobyczami techniczno-technologicznymi

- Intuicyjne tworzenie obrazu litograficznego

 

12.10 – 12.30

prof. Paweł Frąckiewicz

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Grafiki, Katedra Grafiki Warsztatowej, Pracownia Litografii

Przywracanie równowagi

 

12.30 – 12.50

prof. Zbigniew Gorlak

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki, Katedra Grafiki Artystycznej, Pracownia Litografii

Wielkość w indywidualności. Dyskurs warsztatu z poszukiwaniem własnego alfabetu twórczego

 

12.50 – 13.10 Dyskusja

13.10 – 14.10 Obiad

 

Prowadzenie: prof. Józef Budka, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

 

14.10 – 14.30

dr Tomasz Barczyk

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Grafiki, Pracownia Litografii

Trzy oblicza młodej litografii toruńskiej

 

14.30 – 14.50

Marta Bindek

Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy

Litografia – szerokim polem indywidualnych poszukiwań technologicznych dla artysty

 

14.50 – 15.10

Barbara Kasperczyk-Gorlak

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki

Grafika w przestrzeni – przestrzeń w grafice

 

15.10 – 15.30

dr Tomasz Matczak

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Grafiki i Malarstwa, Pracownia Technik Litograficznych

Syntetyczne i metalowe podłoża w druku płaskim

 

15.30 – 15.50

dr Anna Trojanowska

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, Katedra Projektowania Graficznego

Litografia na marmurze

 

15.50 – 16.10

Ada Bartkowska, Monika Walenciejczyk

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki

Współczesna litografia studencka

 

16.10 – 16.40 Dyskusja i podsumowanie sesji

 

 

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData