kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Konferencja "BUNT a tradycje grafiki w Polsce i Niemczech"

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy organizuje konferencję naukową Bunt a tradycje grafiki w Polsce i  Niemczech, towarzyszącą wystawie BUNT – EKSPRESJONIZM – TRANSGRANICZNA AWANGARDA. Prace z berlińskiej kolekcji prof. St.  Karola Kubickiego.  Konferencja posłuży jako forum wymiany myśli
na temat nieznanych dotąd aspektów twórczości graficznej grupy Bunt i jej recepcji – z uwzględnieniem ich sfery technologicznej, stylistycznej i ideowej.

W czasach modernizmu i klasycznej awangardy nastąpiła istotna nobilitacja grafiki zmieniająca jej status w obrębie sztuk wizualnych. Proces ten zapoczątkowany został jeszcze w latach 60-tych XIX w. we Francji. Odtąd grafika traktowana była już coraz rzadziej jako medium reprodukcyjne, a zdecydowanie częściej jako obszar twórczych eksperymentów stanowiąc coraz istotniejszy aspekt dorobku wybitnych artystów. Dlatego też, jak również ze względu na większą i łatwiejszą dostępność niż malarstwo czy rzeźba, grafika stała się bardziej niż dotychczas, przedmiotem zainteresowania kolekcjonerów, kształtujących, często w oparciu tylko o nią, swoje specyficznie wyprofilowane kolekcje.

Już na przełomie XIX i XX wieku oddziaływanie grafiki przekroczyło granice elitarnego obiegu pośród artystów
i koneserów. Reprodukowana w niezliczonych, powstających niemal z dnia na dzień artystycznych magazynach
o wysokim poziomie edytorskim, stanowiła odtąd istotny komponent identyfikacji wizualnej ugrupowań oraz instytucji sztuki takich jak galerie i czasopisma.

W trakcie I wojny światowej rola omawianych tu szlachetnych mediów reprodukcyjnych, rozpowszechnianych
za pomocą czasopism artystycznych poszerzyła się o jeszcze jeden aspekt: stały się one wówczas narzędziem niemal propagandowym. Artyści awangardy wykorzystywali swoje magazyny jako efektywny instrument transgranicznej wymiany, radykalnych programów oraz będącej ich wyrazem estetyki w duchu epater le bourgeois, a z czasem
i funkcjonalnego wzornictwa.

W Polsce jako pierwsza z najradykalniejszym tego typu, tak pod względem estetycznym, jak i społecznym programem, wystąpiła poznańska grupa artystyczno-literacka Bunt, pragnąc zrewolucjonizować nie tylko oblicze sztuki, lecz i społeczeństwa. Ze wszystkich rodzimych stowarzyszeń artystycznych zdołała ona najdłużej promować swoje idee, wykorzystując do tego łamy luksusowego jak na warunki wojennego i powojennego kryzysu czasopisma Zdrój (1917-1922). Eksplozywna synergia słowa i graficznego obrazu była tu medium debat nie tylko sensu stricte artystycznych, lecz i politycznych, dotyczących tak kwestii patriotyczno-zjednoczeniowych, jak bardziej uniwersalnych. W centrum uwagi artystów Buntu znalazła się ponadnarodowa idea Nowego Człowieka i Nowej Wspólnoty.

Poprzez kontakty z działającymi na terenie pozostałych (byłych) zaborów grupami Formiści z Krakowa i Jung Idysz z Łodzi, a także z niemieckimi periodykami oraz galeriami Die Aktion i Der Sturm, poznańscy twórcy istotnie rozszerzyli zasięg swego oddziaływania, wnosząc znaczący wkład do kształtowania nowoczesnych mediów komunikacji
i wizualnej perswazji.
W międzynarodowej historii sztuki doceniono to zwłaszcza w ostatniej dekadzie, w rewizjach jej klasycznego kanonu oraz w ramach retrospektywnych wystaw środkowoeuropejskiej awangardy.

W roku 2015 prof. Stanisław Karol Kubicki – spadkobierca współzałożycieli grupy Bunt, polsko-niemieckiej pary artystycznej, Margarete i Stanisława Kubickich, zdecydował się przekazać ok. 100 prac ze swojej berlińskiej kolekcji sztuki, przede wszystkim grafik stworzonych przez rodziców oraz ich przyjaciół, do zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu i Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Dar ten uhonorowany zostanie w ramach międzynarodowej ekspozycji BUNT – EKSPRESJONIZM – TRANSGRANICZNA AWANGARDA. Prace z berlińskiej kolekcji prof. Stanisława Karola Kubickiego nie tylko w Poznaniu (19.04 – 31.05.2015) i Bydgoszczy (25.06 –23.08.2015), gdzie w okresie międzywojennym działał jeden z aktywniejszych członków Buntu, Stefan Szmaj, lecz również w Dreźnie, ojczyźnie ekspresjonizmu (4.09 – 8.11. 2015) i we Wrocławiu, gdzie tradycje tego nurtu są od czasów międzywojennych do dziś szczególnie silne (19.11 – 12.12.2015). Symboliczną odpowiedzią polskich grafików współczesnych na dar z Niemiec są wystawy towarzyszące ekspozycji prac grupy Bunt, z udziałem blisko 30 artystów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu im. Eugeniusza Gepperta zatytułowane „Refleks”  i  „Ulotka”.

Planowana w kontekście tej wystawy konferencja i przygotowywana po jej zakończeniu publikacja mają na celu nie tylko (re)interpretację wieloaspektowych dokonań graficznych grupy Bunt – głównie w dziedzinie drzeworytu, linorytu i technik druku wklęsłego, lecz również wskazanie na inspirującą siłę zainicjowanej przez nich tradycji łączenia estetycznej innowacji ze społeczną interwencją.

Jedną z istotnych części konferencji będzie panel dyskusyjny z udziałem wybitnych polskich grafików współczesnych, których prace zaprezentowane zostaną na wystawie w bezpośrednim sąsiedztwie dzieł będących przedmiotem donacji.

Do udziału w tym sympozjum Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,
a także pozostali organizatorzy i kuratorka wystawy dr Lidia Głuchowska zapraszają znawców i praktyków grafiki  
w Polsce  i w Niemczech.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji Bunt a tradycje grafiki w Polsce i w Niemczech proszone są
o przesłanie organizatorom do dn. 31 maja 2015 r, tytułu i abstraktu wstąpienia
(do 1800 znaków, wg załączonego formularza) na adres mailowy sekretarza konferencji:

Honorata Gołuńska, Dział Grafiki MOB
tel. 52 58 59 992, e-mail: honorata.golunska@muzeum.bydgoszcz.pl

lub drogą pocztową na adres:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz

z dopiskiem: Bunt

Czas wystąpienia nie może przekraczać 20 minut. Zastrzegamy sobie prawo wyboru referatów; Przewidujemy wydanie drukiem materiałów pokonferencyjnych.

Udział w konferencji dla prelegentów jest bezpłatny.

Program konferencji [PDF] [0,99 MB]

Program:

9.00–9.30 – rejestracja uczestników konferencji
9.30–10.00 – otwarcie konferencji i przywitanie uczestników. Wprowadzenie w problematykę konferencji
dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK, Dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

panel I – prowadzenie: Barbara Chojnacka


10.00–10.20Bunt wobec dwóch pokoleń niemieckiego ekspresjonizmu. Doświadczenia graficzne
mgr Grażyna Hałasa (Muzeum Narodowe w Poznaniu)
10.20–10.40„Der Sturm”, „Die Aktion” i „Zdrój” a ślady czeskiego kubizmu w twórczości artystów grupy Bunt
dr Lidia Głuchowska (Uniwersytet Zielonogórski)
10.40–11.00Autoportret w grafice artystów grupy Bunt
dr Katarzyna Kulpińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
11.00–11.20 – dyskusja
11.20–11.40 – przerwa kawowa


panel II – prowadzenie: Grażyna Hałasa


11.40–12.00 Twórczość graficzna i rysunkowa Jana J. Wronieckiego z okresu współpracy z poznańskim „Zdrojem” (1917-1919)

mgr Agnieszka Salamon-Radecka (Muzeum Narodowe w Poznaniu)
12.00–12.20Twórczość Stefana Szmaja w Bydgoszczy. Ekspresjonizm Buntu a ekspresja rysunków
mgr Barbara Chojnacka (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)
12.20–12.40 – dyskusja
12.40–13.20 – przerwa kawowa


panel IIIprowadzenie: Agnieszka Salamon-Radecka


13.20–13.40 Grafika w kręgu formistów
dr Małgorzata Geron (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
13.40–14.00Czasopismo „Milgroim” jako nośnik idei nowej sztuki żydowskiej oraz nowoczesnej grafiki reprodukcyjnej

mgr Alicja Słupska (Uniwersytet Wrocławski)


panel dyskusyjny – prowadzenie: dr Lidia Głuchowska


14.00–15.00 Związki grafiki współczesnej z tradycją grupy Bunt
uczestnicy:
prof. Andrzej Bobrowski (Uniwersytet Zielonogórski/Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu),
prof. Jacek Szewczyk (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu),
dr hab. Maciej Kurak (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
15.00–15.30 – dyskusja i podsumowanie konferencji


Galeria Sztuki Nowoczesnej
ul. Mennica 8, Wyspa Młyńska
26 czerwca 2015


Organizator:     

                              

 

Patronat medialny :

           

 

Opieka medialna:

 

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData