kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Konferencja naukowa pt. "Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV – XVIII w.)"

 

Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel. (52) 585-36-74, zhistmedpiel@cm.umk.pl   
  
 Komunikat nr 1

                                                                                         

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

zaprasza na konferencję naukową

pt.

Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV – XVIII w.)

Bydgoszcz (17 – 18 września 2015 r.)

 

Rozpowszechniony dziś termin „higiena” wszedł do użytku dopiero na początku XIX w., jednakże instynktowne pragnienie zachowania zdrowia żywione przez człowieka, a stanowiące istotę higieny, jest znacznie starsze. Dowodzą tego rozmaite zabytki kultury materialnej, źródła pisane oraz ikonografia. Znaczna, choć często bardzo odmienna od naszej, rola higieny
w epoce nowożytnej powodowała, że: ablucje, posty, wypoczynek, zabiegi przy zwłokach, przybierały często zrytualizowany, sakralny charakter. Pożądana czystość budziła jednocześnie obawy natury medycznej i moralnej. Kwestią higieny zajmowali się więc zarówno lekarze, teolodzy, jak i prawodawcy, albowiem szeroko rozumiana troska o zachowanie lub przywrócenie fizycznej i duchowej czystości, a zarazem lęk przed zagrożeniami jakie niósł ze sobą rozmaicie pojmowany brud, cechowały życie jednostek i całych społeczności.

Każda epoka wypracowywała własny sposób pojmowania czystości i brudu, a w związku z tym także i oryginalną koncepcję higieny. Celem niniejszej konferencji, jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób do problemu higieny podchodzili ludzie w epoce nowożytnej? Do udziału w tym, interdyscyplinarnym przedsięwzięciu zapraszamy: historyków różnych specjalności - medycyny, dziejów nowożytnych, kultury i sztuki oraz archeologów i filologów. Zamiarem organizatorów jest kontynuowanie tym samym cyklu konferencji naukowych dotyczących kwestii higieny na przestrzeni dziejów – od starożytności po XX w.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 300 zł. (dla uczestników studiów doktoranckich 250 zł). W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz wydawnictwo zawierające wygłoszone referaty. Koszty noclegów uczestnicy pokrywają indywidualnie. Jednocześnie zaznacza się, że do druku będą skierowane wyłącznie teksty, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów oraz zostaną prawidłowo przygotowane pod względem edytorskim (wymogi redakcyjne będą przekazane w kolejnym komunikacie).

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 15 stycznia 2015 r., na adres: wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl lub zhistmedpiel@cm.umk.pl formularza zgłoszeniowego (pobierz tutaj zgłoszenie uczestnictwa w konferencji) wraz
ze streszczeniem (1500 znaków) proponowanego referatu. Formularz można również przesłać tradycyjną pocztą na adres:

Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa                                                                                       
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy    
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu                                                                            
ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz    
z dopiskiem „Czystość i brud”.

 

Termin nadesłania pełnych tekstów referatów – 15 maja 2015 r.

Dalsze informacje zostaną przekazane w Komunikacie nr 2

 

Organizator:

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

- Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa

- Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii

Współorganizatorzy:

     - Zakład Historii Nowożytnej                                                                                                              

       (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

     -  Zakład Historii Nowożytnej

       (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy)

     - Katedra Historii Kultury

       (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

     - Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego     

       (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

 

W przypadku pytań proszę dzwonić:

dr Wojciech Ślusarczyk, tel. 661 87 62 62

Organizatorzy:

                                                         

 

Partner: 

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData