kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Konferencja naukowa pt. "Czystość i brud. Higiena w średniowieczu"

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na konferencję naukową Czystość i brud. Higiena w średniowieczu, która odbędzie się w dniach 11-12 września 2014 roku w Bydgoszczy.

Rozpowszechniony dziś termin „higiena” wszedł do użytku dopiero na początku XIX w., jednakże instynktowne pragnienie zachowania zdrowia żywione przez człowieka, a stanowiące istotę higieny,  jest znacznie starsze. Dowodzą tego rozmaite zabytki kultury materialnej, źródła pisane oraz ikonografia. Znaczna, choć często odmienna od naszej, rola higieny w świecie średniowiecza powodowała, że: ablucje, posty, wypoczynek, zabiegi przy ciałach zmarłych, przybierały często sakralny, zrytualizowany charakter. Kwestią higieny zajmowali się zarówno teolodzy, mnisi, medycy, jak i prawodawcy, albowiem szeroko rozumiana troska o zachowanie lub przywrócenie fizycznej i duchowej czystości, a zarazem obawa przed zagrożeniami jakie niósł ze sobą rozmaicie pojmowany brud, cechowała życie jednostek i całych społeczności.

Każda epoka wypracowywała własny sposób pojmowania czystości i brudu, a w związku z tym także i oryginalną koncepcję higieny. Celem niniejszej konferencji, jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób do problemu higieny podchodzili ludzie w średniowieczu? Do udziału w tym, interdyscyplinarnym przedsięwzięciu zapraszamy: historyków różnych specjalności - medycyny, średniowiecza, kultury i sztuki oraz archeologów i filologów. Zamiarem organizatorów jest kontynuowanie tym samym cyklu konferencji naukowych dotyczących kwestii higieny na przestrzeni
dziejów – od starożytności po XX w.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 300 zł. (dla uczestników studiów doktoranckich 250 zł). W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz wydawnictwo zawierające wygłoszone referaty. Koszty noclegów uczestnicy pokrywają indywidualnie. Jednocześnie zaznacza się, że do druku będą skierowane wyłącznie teksty, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów oraz zostaną prawidłowo przygotowane pod względem edytorskim (wymogi redakcyjne będą przekazane w kolejnym komunikacie).

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 15 stycznia 2014 r., na adres: wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl lub zhistmedpiel@cm.umk.pl formularza zgłoszeniowego wraz ze streszczeniem (1500 znaków) proponowanego referatu. Formularz można również przesłać tradycyjną pocztą na adres:

Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu                                                                                               

ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz    

z dopiskiem „Czystość i brud”.

Termin nadesłania pełnych tekstów referatów – 15 maja 2014 r.                                                                                                                                         

Organizator:

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

- Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa

- Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii

Współorganizatorzy:

     - Zakład Historii Średniowiecza                                                                                                               

       (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

     -  Zakład Historii Średniowiecznej

       (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy)

     - Katedra Historii Kultury

       (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

     - Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego     

       (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Partner:

- Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

W przypadku pytań proszę dzwonić:

dr Wojciech Ślusarczyk, tel. 661 87 62 62

                                                            

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData