kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Dofinansowanie

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2019

1. Zakup obrazu Leona Wyczółkowskiego "Las"

Zadanie polega na zakupie obrazu Leona Wyczółkowskiego "Las" z ok. 1905 r. z kolekcji prywatnej do zbiorów w bydgoskim Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego. Obiekt nie był dotąd ujawniany i eksponowany publicznie. Możliwość zakupu stwarza więc okazję do uzupełnienia kolekcji artysty o unikatowe dzieło stanowiące projekt dekoracji (do tej pory w zbiorach bydgoskich nie było takiej pracy artysty) oraz reprezentujące wczesną twórczość z okresu krakowskiego (pejzaże tatrzańskie). Możliwość zakupu pozwoli uzupełnić liczącą obecnie 731 obiektów kolekcję o ważny aspekt twórczości Wyczółkowskiego. Obraz "Las" jest dziełem klasy muzealnej: sygnowany i opisany, wykonany pastelami i temperą na papierze naklejonym na grubą tekturę. Po zakupie zostanie umieszczony na wystawie stałej w dziale Dom Leona Wyczółkowskiego oraz będzie stanowił punkt wyjścia do przygotowania nowych działań edukacyjnych.

Termin zakończenia zadania - 15.12.2019

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków dotacji celowej z budżetu miasta udzielonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

2. Zakup kolekcji sprzętów aptecznych do Muzeum Farmacji Apteki "Pod Łabędziem"

Zadanie polega na zakupie kolekcji 143 skatalogowanych obiektów aptecznych (m.in. naczyń, przyrządów, sprzętu, opakowań po lekach, materiałów ikonograficznych tj. fotografie, pocztówki, dokumentacja) pochodzących z byłego prywatnego Muzeum Farmacji, znajdującego się w nieczynnej już aptece „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 5, obecnie w strukturach Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego. Proponowane do zakupu obiekty stanowią dokumentację dziejów farmacji bydgoskiej i regionalnej. Jest to oryginalny i unikatowy zbiór, znajdujący się w depozycie Muzeum. Zbiór ten zostanie częściowo wykorzystany do rozbudowy wystawy stałej oraz do organizacji planowanych w kolejnych latach wystaw czasowych. Ponadto, poszczególne zespoły obiektów będą stanowić punkt wyjścia do stworzenia nowej oferty edukacyjnej oraz działań popularyzatorskich.

Termin zakończenia zadania - 06.12.2019

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2018

1. Straty wojenne Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy - internetowa baza danych

Zadanie polega na opracowaniu i digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego. W efekcie powstanie internetowa, ogólnodostępna baza prezentująca zabytki utracone przez bydgoskie "Muzeum Miejskie" w wyniku II wojny światowej. Portal stanie się narzędziem nie tylko dla muzealników, ale i miłośników historii i sztuki, służąc do monitorowania i weryfikowania oferty publikowanej online przez podmioty zajmujące się handlem sztuką. Udostępnienie w internecie zachowanych archiwaliów, jak i materiału ilustracyjnego umożliwi identyfikację dzieł. Informacje zawarte w bydgoskiej bazie będą mogły zasilić także inne, tworzone lub istniejące centralne bazy danych, zawierające informacje o najcenniejszych dobrach kultury związanych z Polską.

Termin zakończenia zadania - 31.10.2018

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Partner 

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

2. Rozbudowa kolekcji polskich motorowerów produkowanych w Bydgoskich Zakładach Rowerowych "Romet" - zakup kolekcji

Zadanie polegało na zakupie motorowerów produkowanych w latach 1961-1994 w Bydgoskich Zakładach Rowerowych Romet.  Muzeum zakupiło najbardziej kluczowe modele motorowerów  produkowanych
przez zakłady Romet: Komar typ MR230, MR231, MR 2338 i MR2352, Pegaz, Kadet
"motorynka" Pony M1 i M2, oraz Chart. Są to najbardziej istotne modele w ujęciu polskiej produkcji motorowerów            na przestrzeni całej historii marki Romet. Zakup tych egzemplarzy pozwoliło Muzeum na wzbogacenie kolekcji rowerów     i motorowerów produkowanych w nieistniejących już bydgoskich zakładach.

Termin zakończenia zadania - 30.11.2018

 

3. Zakup obrazu Maksymiliana Antoniego Piotrowskiego "Kochankowie z Sorrento"

 
Zadanie polegało na zakupie obrazu olejnego na płótnie autorstwa Maksymiliana Antoniego Piotrowskiego "Kochankowie   z Sorrento" z ok. 1840 r. do kolekcji jego dzieł w bydgoskim muzeum. Oferta zakupu obrazu stanowiła wyjątkową okazję nabycia unikatowej pracy. Obraz jest niezwykle ważny dla zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego urodzonego w Bydgoszczy malarza i poszerzenia wiedzy o twórczości artysty. Obraz jest dziełem klasy muzealnej i uzupełnił kolekcję dzieł twórcy o temat z wczesnego okresu aktywności malarza, który jest niezmiernie istotnym przyczynkiem do poznawania drogi artystycznej malarza. 
 
Termin zakończenia zadania 20.12.2018

 

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2017

1. Zakup obrazu Leona Wyczółkowskiego "Baca"

Zadanie polega na zakupie obrazu Leona Wyczółkowskiego "Baca" z 1902 r. do kolekcji dzieł Leona Wyczółkowskiego w bydgoskim muzeum. Obraz znajduje się w depozycie Muzeum i zostanie zakupiony od osoby prywatnej. Planowana do zakupu praca jest niezwykle ważna dla pełnego obrazu twórczości Leona Wyczółkowskiego i zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego bydgoskiej kolekcji prac artysty, która liczy 725 dzieł. Obraz "Baca", dotyczy bardzo ważnego dla twórczości Wyczółkowskiego okresu tatrzańskiego, który jest słabo reprezentowany w zbiorach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. "Baca" to obraz wykonany kredką, pastelami i ołówkiem na tekturze, o wymiarach 73.7 x 58 cm.

Termin zakończenia zadania - 17.12.2017

 

2. Straty wojenne Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy malarstwo polskie

Zadanie ma na celu przeprowadzenie kwerend w zakresie malarstwa polskiego, utraconego przez bydgoskie muzeum w celu ustalenia pełnej i wiarygodnej listy strat poniesionych w wyniku II wojny światowej. Wyniki badań podczas autorskiej prelekcji zostaną udostępnione odbiorcom w formie prezentacji multimedialnej. W przyszłości planowane jest wydanie publikacji.

Termin zakończenia zadania - 29.12.2017

 

3. Zakup wyposażenia do pracowni fotograficznej Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy

Ze względu na wzrost zainteresowania wizerunkami cyfrowymi oraz dążąc do podnoszenia standardów dygitalizacyjnych, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy realizuje zakup specjalistycznego sprzętu do pracowni fotograficznej, który zastąpi tradycyjne drewniane sztalugi służące do fotografowania obiektów. System rePRO (stanowisko mobilne) umożliwi wykonanie dokumentacji w poszczególnych obiektach Muzeum. Zakup sprzętu jest koniecznością, dzięki czemu w pełni wykorzystany zostanie potencjał pracowników, a zdigitalizowany zasób muzealiów zostanie szeroko udostępniony odbiorcom sztuki.

Termin zakończenia zadania - 15.12.2017

 

4. Muzealne Partytury

Edukacyjny projekt interdyscyplinarny łączący muzykę i malarstwo, ukazujący zarówno różnice, jak i podobieństwa pomiędzy interpretacją dźwięku i obrazu. Samo działanie zakłada skomponowanie, przez współrealizatorów krótkich form muzycznych dla których inspiracją będą wybrane dzieła z kolekcji. Współrealizatorzy wpatrując się w obrazy stworzą własne kompozycje muzyczne, które przyczynią się do kontemplacji i głębszej analizy arcydzieła malarskiego. Projekt ma na celu przede wszystkim zachęcenie młodych muzyków do poszukiwań własnych twórczych inspiracji, które w bezpośredniej konfrontacji z dziełem wizualnym dadzą im szansę poszerzenia spektrum zainteresowań artystycznych.

Termin zakończenia zadania - 31.12.2017

 

 

5. Zakup obrazu Leona Wyczółkowskiego "Lirnik"

Zadanie polega na zakupie obrazu Leona Wyczółkowskiego "Lirnik" z ok. 1901 r. do kolekcji dzieł Leona Wyczółkowskiego w bydgoskim muzeum. Planowana do zakupu praca jest niezwykle ważna dla pełnego obrazu twórczości Leona Wyczółkowskiego i zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego bydgoskiej kolekcji prac artysty, która liczy 726 dzieł. Uzupełni kolekcję dzieł Patrona o unikatowy temat z wczesnego okresu twórczości malarza, który nie jest reprezentowany żadnym wizerunkiem w bydgoskim muzeum. Obraz "Lirnik" jest dziełem klasy muzealnej i dotyczy bardzo ważnego dla twórczości Wyczółkowskiego okresu ukraińskiego, który jest słabo reprezentowany w zbiorach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. "Lirnik" to obraz, sygnowany, wykonany pastelami, na papierze naklejonym na grubą tekturę, o wymiarach 45,2 x 68 cm.

Termin zakończenia zadania - 31.12.2017

 

 

6. "Obozy DAG Bromberg" - wystawa czasowa

Zadanie polegać ma na stworzeniu wystawy czasowej ukazującej funkcjonowanie obozów pracy przy fabryce zbrojeniowej DAG Bromberg w czasie II wojny światowej. Wystawa stworzona zostanie w autentycznym historycznie miejscu linii produkcyjnej jednej ze stref zakładu, w której w 2011 roku utworzono oddział Muzeum Okręgowego Exploseum. Jej głównym celem jest ukazanie społeczeństwu tragicznych losów osób zatrudnionych przymusowo na rzecz militarnej potęgi okupanta. O sile oddziaływania ekspozycji stanowić będą liczne aranżacje scenograficzne.

Wernisaż wystawy odbył się 16 września br.

Termin zakończenia zadania - 31.12.2017

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 

 

„REMONT KONSERWATORSKI I ROZBUDOWA OBIEKTU MUZEUM OKRĘGOWEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY, UL. GDAŃSKA 4”

Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 2016-2019
 
Całkowita wartość projektu: 24.206.604,77 zł.
 
Wydatki kwalifikowane: 17.082.165,11 zł.
 
Dofinansowanie ze środków EFRR: 14.519.840,34 zł.
 
Wkład własny JST: 2.562.324,77 zł (wkład własny zapewnia Organizator Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego - Urząd Miasta Bydgoszczy)
 
Wydatki niekwalifikowane: 7.124.439,66 zł.
 
 
Informacja o projekcie: 
Realizowana inwestycja ponownie przywróci społeczeństwu zabytkowy obiekt dziedzictwa kulturowego: w wyniku projektu zostanie on dostosowany do współczesnych potrzeb. Obecny budynek stanie się także jedną z wizytówek ulicy Gdańskiej - głównej i reprezentacyjnej ulicy miasta. Projekt umożliwi poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, znaczące podniesienie standardu świadczonych usług przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności do muzeum dla szerokich grup odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych. 
Remont i rozbudowa są konieczne z uwagi na bardzo zły stan techniczny budynku, postępująca degradację (obiekt od kwietnia 2009 roku został zamknięty dla zwiedzających) oraz brak miejsca na prowadzenie działalności kulturalnej, w tym na właściwą ekspozycję zbiorów sztuki współczesnej. Obecnie nieużytkowany, zagrażający bezpieczeństwu i niszczejący zabytek uzyska wszystkie funkcjonalności, jakie są niezbędne dla współczesnej działalności kulturalnej – wystawienniczej, muzealnej, edukacyjnej. Na tej bazie zostanie wprowadzony atrakcyjny i bogaty program kulturowy i edukacyjny tak by zapewnić całoroczne, szerokie użytkowanie obiektu przez wiele grup odbiorców z przeznaczeniem na upowszechnienie i prezentację współczesnych sztuk wizualnych, zwłaszcza malarstwa i rzeźby współczesnej. 
 
Zakres inwestycji:  
Inwestycja budowlana składa się z dwóch etapów:
Pierwszy etap obejmuje remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu nieużytkowego na strych użytkowy o funkcji wystawienniczej istniejącego budynku zabytkowego.
Drugi etap obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku wraz z infrastrukturą techniczną.
Projekt obejmuje także zakupy wyposażenia muzealnego, niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym na potrzeby wystawy stałej.
 
Historia obiektu:
Budynek muzeum, niegdyś należący do Zakonu Sióstr Klarysek, powstały w XVII wieku, leżący w Śródmieściu przy ul. Gdańskiej 4, obecnie (od 1946 roku) wchodzący w zespół budynków pełniących funkcje wystawiennicze dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, położony jest na terenie starego Miasta Bydgoszczy. 
Wpisany do Rejestru Zabytków pod nr A/278, data wpisu: dn. 22.01.1953r. i znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej A. 
 
Zgłaszanie nieprawidłowości w trakcie realizacji tego projektu można przekazywać za pośrednictwem strony internetowej: 
 

Aktualne informacje o realizacji projektu

 

Dofinansowanie ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutra"
w roku 2016

        

 

"Czas na Bydgoszcz" - aplikacja na urządzenie mobilne

Projekt zakłada przygotowanie aplikacji na urządzenie mobilne ukazującej dzieje i współczesność "małej ojczyzny" Bydgoszczy wraz z jej dziedzictwem kulturowym, będącej multimedialnym przewodnikiem po mieście z elementami gry miejskiej. Interaktywna aplikacja będzie dawała możliwość aktywnego uczenia się historii i postaw patriotycznych oraz przywracania pamięci lokalnej i jej zasobów źródłowych poprzez odbycie indywidualnych bądź rodzinnych/grupowych wycieczek po mieście nad Brdą. Nowatorska aplikacja będzie dostępna bezpłatnie (informacja zamieszczona m.in. na muzealnej stronie internetowej) w języku polskim oraz angielskim z uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

Termin zakończenia zadania - 05.12.2016

  

 

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2016

1. "Ekspozycja Wystawa malarstwa i rysunku Teofila Ociepki w 125 rocznicę urodzin artysty wraz z katalogiem"

Projekt zakłada organizację ekspozycji pt. „Kraj naszej wyobraźni… Wystawa malarstwa i rysunku Teofila Ociepki w 125 rocznicę urodzin artysty” wraz z drukiem katalogu. Wystawie towarzyszyć będą działania edukacyjne w postaci warsztatów i interaktywnych stanowisk na wystawie. Ekspozycja oraz publikacja pozwolą zaprezentować sylwetkę jednego z najciekawszych polskich artystów malarzy tzw. naiwnych XX wieku, który choć urodził się na Śląsku, to wiele lat mieszkał i tworzył w Bydgoszczy. Otwarcie ekspozycji przewidziano na 21 kwietnia 2016 roku – w przeddzień 125 rocznicy urodzin artysty. Będzie to pierwsza retrospektywna wystawa twórczości Teofila Ociepki w bydgoskim Muzeum, a po 44 latach druga w naszym mieście.

Termin zakończenia zadania - 30.09.2016

 

 

2. "Dzieje pieniądza. Wojna trzydziestoletnia (1618 – 1648) wystawa czasowa"

Projekt zakłada organizację wystawy czasowej "Dzieje pieniądza. Wojna trzydziestoletnia (1618–1648)", która zaprezentuje polityczne oraz gospodarczoekonomiczne funkcje pieniądza w Europie XVII w., ze szczególnym uwzględnieniem czasu wojny trzydziestoletniej. Przedstawi jego wpływ na postęp cywilizacyjny, polegający na stymulowaniu produkcji i handlu w czasie pokoju i w okresie wojny. Autorzy wystawy zwrócą też uwagę na rolę banków i zjawisko inflacji ("Kipper und Wipper"). Ukazana zostanie również propagandowa rola ikonografii oraz epigrafiki monet z okresu wojny trzydziestoletniej, manifestujących majestat ówczesnych władców, a także ich ambicje polityczne. Prezentowanym numizmatom towarzyszyć będą obiekty siedemnastowiecznej kultury materialnej (przedmioty codziennego użytku oraz broń), wprowadzające zwiedzających w realia epoki. Ekspozycja przybliży historię kształtowania się nowego modelu politycznego i religijnego nowożytnej Europy, który utrzymał
się przez następne kilkaset lat.

Termin zakończenia zadania - 31.12.2016

 

 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015

 

logotyp Programu Kultura Interwencje i Narodowego Centrum Kultury

"Zobaczyć Sztukę. Warsztaty artystyczne dla osób niewidomych"

Projekt ”Zobaczyć Sztukę” to interdyscyplinarne działania stworzone z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku. W ramach projektu odbędą się cykliczne spotkania warsztatowe dla grup osób niewidomych i niedowidzących, którzy pod okiem doświadczonych tyflopedagogów z Ośrodka Braille'a w Bydgoszczy, będą mieli możliwość bliższego poznania wybranych dzieł Leona Wyczółkowskiego oraz prac prezentowanych w Galerii Sztuki Nowoczesnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Działania będą prowadzone w oparciu o specjalistyczne materiały dydaktyczne, m.in. tyflografiki i audiodeskrypcje.

Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2015

 

 

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2015

logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1. "Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej indywidualne zwiedzanie w Exploseum"

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zwiedzających, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy planuje wprowadzić system indywidualnego zwiedzania wystaw, bez konieczności wcześniejszego zamawiania terminu wizyty. Obecnie odbywa się ono wyłącznie w grupach po uprzedniej rezerwacji. Związane jest to z brakiem odpowiednich zabezpieczeń w budynkach pofabrycznych Exploseum. Jednocześnie zostanie utrzymana możliwość korzystania z usług przewodnika. Aby wprowadzić tę innowację niezbędne jest zastosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa. Na trasie zwiedzania, która trwa 2 godziny, planuje się: montaż kamer z głośnikami, rozbudowę wewnętrznej sieci telefonicznej, instalację radiowego systemu lokalizowania zwiedzających, stworzenie kierunkowego oznakowania. Montaż ww. urządzeń ma zapewnić pełne bezpieczeństwo naszych gości.

Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2015

 

2. "Zakup, dostawa i montaż totemów multimedialnych zewnętrznych z systemem do zarządzania treścią"

Łatwy i powszechny dostęp do informacji to w dzisiejszych czasach konieczność. Ważne jest nie tylko to, czy mamy do niej dostęp, ale także to, w jakim czasie, miejscu i formie możemy ją otrzymać. Dlatego też Muzeum Okręgowe
w Bydgoszczy planuje zakup, dostawę i montaż 2 szt. totemów multimedialnych zewnętrznych z systemem do zarzadzania treścią. Ich zadaniem – dzięki łatwości obsługi, będzie przekazywanie informacji w atrakcyjny
i zachęcający sposób. Totemy staną się doskonałą alternatywą dla obecnie drukowanych form prezentacji,
np. plakatów czy banerów/standów. Zakup sprzętu będzie kolejnym etapem całościowego wdrożenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Muzeum, którego realizację rozpoczęto w 2013 r.

Termin realizacji zadania: do 17 grudnia 2015

 

3. "Zakup unikatowego dukata Zygmunta III Wazy z 1628 r., wybitego w mennicy bydgoskiej"

Zakupienie do zbiorów Działu Numizmatyki Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy unikatowego (R7) dukata Zygmunta III Wazy wybitego w 1628 r. w mennicy bydgoskiej. Nowy nabytek zostanie włączony do ekspozycji stałej pt. "Mennica bydgoska". Nabycie rzadkiego dukata Zygmunta III Wazy wpisuje się  bezpośrednio w długofalową strategię tworzenia kolekcji monet z mennicy bydgoskiej, realizowaną przez Muzeum
od lat dwudziestych XX w. Warto przy tym zaznaczyć, że ze względu na unikatowość niniejszej monety (tylko kilka sztuk na świecie), jej nabycie przez Muzeum stanowi wydarzenie o znaczeniu ogólnopolskim.

Termin realizacji zadania: do 27 września 2015

 

 

 

Dofinansowanie ze środków Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 r.

"Prace w budynkach spichrzy przy ul. Grodzkiej 7-11 w Bydgoszczy, w tym:
1. Wykonywanie monitoringu geodezyjnego 1x w kwartale w 2014 r. budynków spichrzy przy ul. Grodzkiej 7-11;
2. Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy drewnianych elementach konstrukcji ściany północnej budynku spichrza przy ul. Grodzkiej 7."

Termin realizacji zadania: do 5 grudnia 2014 r.

 

 

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2014

logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1. "Multiplication"  

Multimedialna wystawa związana będzie z zagadnieniem multiplikacji kulturowej. Do projektu zostaną zaproszeni uznani twórcy oraz uzdolnieni artyści młodego pokolenia, wykorzystujący w swej pracy twórczej nowe technologie,
w tym druk 3D. Podstawowym założeniem wystawy jest stworzenie wspólnej płaszczyzny badawczej, która pomoże twórcom określić i zwizualizować zwielokrotnioną przez współczesne środki przekazu rzeczywistość kulturalnocywilizacyjną, w której żyjemy. W ramach globalnego systemu połączone są elementy analogowego
i cyfrowego świata, a tym samym pomnażane znaczenia i kody kulturowe. Interaktywny charakter sztuki medialnej pozwoli na współtworzenie wystawy przez artystów i odbiorców.
Termin realizacji zadania:17.02.2014 - 31.12.2014
 

 

Sponsor w roku 2014: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonlana Spółka Akcyjna

Logotyp PGE Górnictwo i Energetyka Bełchatów

"Etnodesign wczoraj i dziś: inspiracje czy naśladownictwo…- wystawa czasowa"

Ekspozycja jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jakiej mierze, bez względu na epokę, kondycja rodzimego wzornictwa zdeterminowana jest przez czynniki kulturowe. Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Okręgowe
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy we współpracy z Ośrodkiem Wzornictwa Nowoczesnego Muzeum Narodowego w Warszawie opowiada o obecności wątków etnograficznych w projektowaniu współcześnie i dawniej. Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie historycznych źródeł polskiego etnodizajnu i refleksja nad fenomenem odwoływania się do kultury ludowej w rodzimym wzornictwie. Wystawa ukazuje zmiany, jakie zachodzą
w postrzeganiu sztuki ludowej i ludowego rzemiosła oraz w sposobach wykorzystania jej bogatych zasobów
w projektowaniu przedmiotów codziennego użytku w czasach współczesnych.
Planowany termin zakończenia zadania: 08.06.2014
 

 

 

Dofinansowanie z Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy

logotyp Fundacji Kronenberga

"Ogólnopolski konkurs fotograficzny Śladami Leona Wyczółkowskiego, edycja VII 2014 r".  Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Konkurs przeznaczony jest dla osób nie zajmujących się zawodowo fotografią. Tematyka zdjęć musi być związana z twórczością Leona Wyczółkowskiego
i dotyczyć w bieżącej edycji motywów sakralnych. Konkurs zakończy się wystawą prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz drukiem katalogu. Dla zwycięzców przewidziane się nagrody pieniężne i rzeczowe.
 

 

 

Sponsor w roku 2013: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 

Logotyp PGE Górnictwo i Energetyka Bełchatów

90 lat. Historia muzeum - historia bydgoszczan
Wystawa pt. „Historia muzeum - historia bydgoszczan” to ekspozycja jubileuszowa, która zostanie  zorganizowana
z okazji dziewięćdziesięciolecia istnienia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (1923 - 2013). Jej celem będzie zaznajomienie zwiedzających z dziejami muzeum i mieszkańców Bydgoszczy. Będzie ona posiadała wysoki walor społeczny oraz edukacyjny dzięki rozbudowanemu programowi warsztatów i lekcji muzealnych. Zastosowanie nowoczesnych środków przekazu pozwoli na wyjście muzeum do mieszkańców miasta
i wciągnięcie ich w interakcję.
Planowany termin zakończenia zadania: 31.12.2013 r.
 
 

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutra"
w roku 2013

Logotyp Muzeum Historii Polski i Programu Patriotyzm jutra         
 
"OKRUCHY PRZESZŁOŚCI- relacje osób zatrudnionych w byłej niemieckiej fabryce zbrojeniowej koncernu DAG
w Bydgoszczy w latach 1939-1945."
OKRUCHY PRZESZŁOŚĆI to projekt badawczy polegający na zebraniu i utrwaleniu wspomnień byłych pracowników fabryki produkującej materiały wybuchowe na potrzeby III Rzeszy. Szczególny nacisk zostanie położony na prowadzoną działalność konspiracyjną tych osób. Będzie to pierwsza, zakrojona na tak szeroką skalę, próba ocalenia od zapomnienia wspomnień byłych pracowników zakładu DAG Fabrik Bromberg. Oprócz treści historycznej utrwalone zostaną również wizerunki świadków i ich emocje.
Planowany termin zakończenia zadania: 02.12.2013

 

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2013

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1. "Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów"
Wystawa Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów prezentować będzie kulturę materialną, a przez jej pryzmat także różne przejawy życia społecznego i duchowego pradawnych mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Będziemy mogli prześledzić zmiany technologiczne (surowiec i sposób wytwarzania) oraz ewolucję myśli ludzkiej, która stopniowo zmierzała do opanowania środowiska i ulepszenia jakości życia. Ukazane zostaną również oddziaływania na tereny ziem polskich i regionu, ludów europejskich, których osiągnięcia wpływały za zmianę oblicza kulturowego i politycznego Europy np. Celtów i Germanów. Ramy chronologiczne ekspozycji obejmują okres od końca starszej epoki kamienia po okres wędrówek ludów, tj. od XI tysiąclecia p.n.e. po VI w. Projekt przewiduje wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych, w tym zakup niezbędnego wyposażenia
i sprzętu multimedialnego oraz działania promocyjne i edukacyjne.
Planowany termin zakończenia zadania: 31.12.2013

 

2. "Komplet wzorów banknotów Banku Polskiego na emigracji 1939-1945"
Zadanie dotyczy kupna kompletu wzorów 10. banknotów polskich 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 zł z datą 15.08.1939 r. oraz 20 i 50 zł z datą 20.08.1939 r., przygotowanych przez Bank Polski na emigracji (były antydatowane). Banknoty tych wzorów miały wejść do obiegu na terenie państwa polskiego, po zakończeniu II wojny światowej. Do banknotów obiegowych wykonano po 1000 sztuk banknotów każdego nominału z nadrukiem WZÓR. Ich projektanci, głównie artyści francuscy, aby utrzymać polski charakter banknotów, korzystali m.in. z glogerowskiej Encyklopedii i albumu „Cuda Polski”. Na banknotach ukazano krajobraz polski oraz wizerunki Polaków w strojach ludowych. W 1947 r. banknoty te przywieziono do Polski. Decyzją władz PRL, w 1951 r., cały nakład został zniszczony. Pozostawiono wyłącznie dla celów archiwalnych i kolekcjonerskich zaledwie po 1000 sztuk banknotów obiegowych i 1000 sztuk wzorów.
Planowany termin zakończenia zadania: 31.12.2013

 

3. "Zakup obrazów:

1/ Jan Lebenstein, Carapace Stwór, prehistoryczny, 1964, olej, płótno, 50,5 x 100 cm.
2/ Jerzy Kujawski, Kompozycja z żółtym kołem, l. 50. XX w., olej, płótno, 119 x 79 cm"

 

 

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2012

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1. "Opracowanie i publikacja badań z cmentarzyska w Zakrzewskiej Osadzie, st.1"
W pracy zostaną opublikowane wyniki badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego na stanowisku 1 w Zakrzewskiej Osadzie, gmina Więcbork, województwo kujawsko-pomorskie
oraz wyniki analiz specjalistycznych uzyskane z materiału badawczego. Publikacja będzie opracowaniem podsumowującym wyniki badań dla okresu wczesnej epoki żelaza i okresu wpływów rzymskich. Zawierać będzie zasób informacji naukowych dla terenu, który w dotychczasowych materiałach archeologii polskiej nie doczekał się opracowania. Jako zwieńczenie realizacji planuje się podjęcie działań związanych z promocją wydawnictwa, które jednocześnie przyczynią się do popularyzacji problematyki ochrony dziedzictwa archeologicznego.
Planowany termin zakończenia zadania: 31.12.2013

logotyp Narodowego Instytutu Dziedzictwa

 

2. "Modernizacja wyposażenia konserwatorskiego pracowni specjalistycznych Działu Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego im Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy."
Planowana modernizacja wyposażenia działu konserwacji uwzględnia kierunki rozwoju poszczególnych kolekcji
i planowane zadania Muzeum jako instytucji prowadzącej działalność wystawienniczą, naukową i oświatową. Zmiany wystaw czasowych i wzbogacanie wystaw stałych wymusza sięganie po bardzo cenne zabytki dotąd nie eksponowane, wymagające skomplikowanych zabiegów nie wykonywanych dotychczas z powodu braku odpowiedniego wyposażenia konserwatorskiego. Projekt przewiduje zakup niezbędnego wyposażenia konserwatorskiego dla pracowni Działu Konserwacji Muzealiów.
Planowany termin zakończenia zadania: 31.12.2012

 

3. "Leon Wyczółkowski - artysta i pedagog"
Wystawa czasowa, ukaże artystę w kontekście jego pracy pedagogicznej w środowisku akademickim Krakowa
i Warszawy. Na wystawie zaprezentowane będą relacje artystyczne w obrębie trzech generacji artystów z kręgu Leona Wyczółkowskiego - jego nauczycieli, przyjaciół-wykładowców oraz uczniów. Warstwę wzbogacą materiały dokumentacyjne i fotografie udostępnione także w formie prezentacji multimedialnej. Ekspozycji towarzyszyć będzie katalog oraz rozbudowany program edukacyjny.
Planowany termin zakończenia zadania: 31.12.2012

 

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2011

logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1. "Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy"
Celem wystawy jest zaprezentowanie w sposób interaktywny międzywojennej, wielokulturowej Bydgoszczy oraz rodowodu historycznego miasta. Poruszane tu kwestie dotyczą dziedzictwa kulturowego, podstawy ekonomicznej,
a także złożoności i różnorodności procesów oraz zjawisk, które wspierały tworzenie się miasta nad Brdą wraz z dynamiką zachodzących w nim przemian. Narrację wystawy dodatkowo wzbogacają retrospektywne „okna pamięci” – multimedia, których zadaniem jest poszerzenie prezentowanych na wystawie treści w aspekcie historycznym i przestrzenno-topograficznym.
Planowany termin zakończenia zadania: 31.12.2011

2. "Rewolucje graficzne. Albrecht Dürer i szkoła niemiecka XV i XVI wieku"
Wystawa stanowi syntezę twórczości graficznych środowisk niemieckich XV i XVI w. na bazie dzieł sztuki znajdujących się w polskich kolekcjach - grafik, obrazów, inkunabułów i starodruków. Podstawowy zrąb ekspozycji stanowi grafika niemiecka przełomu XV i XVI stulecia oraz XVI w. Główną myślą przewodnią scenariusza jest prezentacja historii grafiki w pierwszych dwóch wiekach jej istnienia, ukazanie na przykładzie najprężniej działającego w tym okresie środowiska niemieckiego procesu ewolucji techniczno-formalnej grafiki i jej emancypacji w samodzielną dziedzinę sztuki w XVI w.
Planowany termin zakończenia zadania: 31.12.2011

3. "Ocalić gród. Konserwacja drewna archeologicznego z XI w."
Zadanie konserwacji drewna archeologicznego z konstrukcji wału wczesnośredniowiecznego grodziska w Bydgoszczy polega przede wszystkim na przeprowadzeniu dwustopniowej impregnacji drewna poliglikolami etylenowymi, analizy specjalistycznej i dokumentacji konserwatorskiej. Po zakończeniu prac planuje się wyeksponowanie zabezpieczonych elementów wału na stałej ekspozycji poświęconej bydgoskiemu grodowi Planowany termin zakończenia zadania: 31.12.2011

logotyp Narodowego Instytutu Dziedzictwa

 

 

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData