kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Godziny otwarcia

sprawdź kiedy nas odwiedzić:


Każdy oddział Muzeum, ze względu na różnorodną specyfikę, dostępny jest pod określonymi warunkami. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem zwiedzania [LINK].

____________________

Zbiory Archeologiczne

Europejskie Centrum Pieniądza

Galeria Sztuki Nowoczesnej

Dom Leona Wyczółkowskiego

Spichrze nad Brdą

Exploseum

wtorek-niedziela
11.00-16.00

poniedziałki
nieczynne

_______________________


Centrum Edukacji Muzeualnej

wtorek-piątek
11.00-16.00

poniedziałki,
soboty, niedziele
nieczynne


Polecamy

wystawy i wydarzenia:
W związku z podjęciem działań prewencyjnych w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 Muzeum dostępne jest dla zwiedzających wg nowego regulaminu zwiedzania [TUTAJ].

Poniżej udostępniamy również zasady bezpieczeństwa konieczne do spełnienia przez uczestników zajęć edukacyjnych wraz z oświadczeniem, które należy wypełnić przed odbyciem zajęć.
Procedura sanitarne      Oświadczenie opiekuna

_____________________________

Gmachy udostępnione do zwiedzania:
- Zbiory Archeologiczne
- Dom Leona Wyczółkowskiego (od 27.06)
- Spichrze nad Brdą
- Galeria Sztuki Nowoczesnej

- Europejskie Centrum Pieniądza
- Exploseum
- Centrum Edukacji Muzealnej (od 1.07)

_____________________________

Godziny otwarcia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego:

Zbiory Archeologiczne, Dom Leona Wyczółkowskiego, Spichrze nad Brdą, Galeria Sztuki Nowoczesnej, Europejskie Centrum Pieniądza, Exploseum

wtorek-niedziela: 11.00–16.00
poniedziałek: nieczynne
___________

Centrum Edukacji Muzealnej

wtorek-piątek: 11.00–16.00
poniedziałek, sobota, niedziela: nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum (z wyjątkiem Exploseum) jest możliwe najpóźniej na 20 minut przed jego zamknięciem. Ostatnie wejście na wystawę stałą w Exploseum jest możliwe na 1 godzinę przed zamknięciem. W związku z tym, że zwiedzanie całej trasy w Exploseum (wystawy stałej) trwa 2 godziny, wejście na trasę na 1 godzinę przed jej zamknięciem umożliwia zwiedzenie jedynie fragmentu ekspozycji. Po upływie ww. czasu bilety wstępu nie będą sprzedawane.

W poniedziałki oraz niektóre dni świąteczne: 1 stycznia – Nowy Rok, Wielka Sobota, Niedziela Wielkanocna, Uroczystość Bożego Ciała, 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych, Wigilia i 25 grudnia – Boże Narodzenie, Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających.

_____________________________

Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych zostaje zawieszone do odwołania.

Do odwołania zawieszone zostają wyjazdowe lekcje muzealne i warsztaty.

_____________________________

Na terenie Muzeum obowiązuje przestrzeganie przez zwiedzających reżimu sanitarnego poprzez realizację następujących zasad i wytycznych:

Zbiory Archeologiczne, Europejskie Centrum Pieniądza, Galeria Sztuki Nowoczesnej, Dom Leona Wyczółkowskiego oraz Spichrze nad Brdą:

 • osoby mogą się poruszać jednocześnie przy zachowaniu dystansu, tj.: odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości jest niemożliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do 13 roku życia lub osobą niepełnosprawną,
 • obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży/jej części lub maseczki, zarówno w salach wystawienniczych, ciągach komunikacyjnych ogólnie dostępnych dotyczy wszystkich zwiedzających, z wyłączeniem dzieci do lat 4 i osób które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia,
 • zaleca się noszenie rękawiczek jednorazowych. Rękawiczki są wydawane przez obsługę w punktach dezynfekcji przed wejściem w strefę zwiedzania,
 • obowiązek odkażania rąk udostępnianymi przez Muzeum środkami dezynfekującymi przed wejściem w strefę kas, a następnie w strefę zwiedzania (za przestrzeganie obowiązku dezynfekcji rąk odpowiada obsługa) oraz po wyjściu z sanitariatów; dezynfekcja dotyczy także rękawiczek, które zwiedzający ma założone w momencie wejścia do obiektu Muzeum,
 • dezynfekcji rąk dokonuje się zgodnie ze wskazaną instrukcją,
 • wprowadza się bezwzględny zakaz korzystania ze znajdujących się w strefach wejściowych i na ekspozycjach multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem, np. ekranów dotykowych,
 • preferowana jest płatność bezgotówkowa,
 • w sklepikach możliwy jest zakup wydawnictw i gadżetów reklamowych. Brak możliwości przeglądania ich przed dokonaniem zakupu.

Exploseum

 •  osoby mogą się poruszać jednocześnie przy zachowaniu dystansu, tj.: odległości nie mniejszej niż  2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości jest niemożliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do 13 roku życia lub osobą niepełnosprawną,
 • obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży/jej części lub maseczki, zarówno w salach wystawienniczych, ciągach komunikacyjnych ogólnie dostępnych dotyczy wszystkich zwiedzających, z wyłączeniem dzieci do lat 4 i osób które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia,
 • zaleca się noszenie rękawiczek jednorazowych. Rękawiczki są wydawane przez obsługę w punktach dezynfekcji przed wejściem w strefę zwiedzania,
 • w celu zwiedzania należy zadzwonić domofonem do recepcji,
 • obowiązek odkażania rąk udostępnianymi przez Muzeum środkami dezynfekującymi przed wejściem w strefę kas, a następnie w strefę zwiedzania (za przestrzeganie obowiązku dezynfekcji rąk odpowiada obsługa) oraz po wyjściu z sanitariatów; dezynfekcja dotyczy także rękawiczek, które zwiedzający ma założone w momencie wejścia do obiektu Muzeum,
 • dezynfekcji rąk dokonuje się zgodnie ze wskazaną  instrukcją,
 • wprowadza się bezwzględny zakaz korzystania  ze znajdujących się w strefach wejściowych i na ekspozycjach multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem, np. ekranów dotykowych,
 • zwiedzający otrzymuje kartę dostępu otwierającą drzwi, którą po zakończeniu zwiedzania, wrzuca do plastikowego pojemnika,  karty są dezynfekowane i przekazane do recepcji w celu ponownego wydania,
 • preferowana jest płatność bezgotówkowa,
 • w sklepikach możliwy jest zakup wydawnictw i gadżetów reklamowych. Brak jest możliwości oglądania ich przed dokonaniem zakupu.

Centrum Edukacji Muzealnej:

• udział w zajęciach jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym bądź e-mailowym zgłoszeniu uczestnictwa.
• warunkiem udziału w zajęciach jest wypełnienie ankiety dotyczącej stanu zdrowia uczestnika oraz podania danych teleadresowych opiekuna prawnego (wzór ankiety znajduje się w załączeniu do Regulaminu zwiedzania).
• liczba uczestników zajęć (łącznie z opiekunami) nie może przekraczać 12 osób w jednej grupie (nie wliczając w to osoby prowadzącej zajęcia).
• w strefie wejściowej, w budynku, w którym będą odbywać się zajęcia, może przebywać, w tym samym czasie, maksymalnie jedno dziecko plus opiekun (nie wliczając w to pracowników Muzeum).
• osoby przebywające w strefie wejściowej w budynku, w którym będą odbywać się zajęcia, zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos (osoby, które nie będę używały maseczek ochronnych nie zostaną wpuszczone do budynku).
• uczestnicy zajęć maja obowiązek zakrywać usta i nos za pomocą maseczek ochronnych bądź przyłbic oraz nosić jednorazowe rękawiczki ochronne.
• przed rozpoczęciem zajęć ich uczestnicy obowiązkowo dezynfekują ręce.
• osoby prowadzące zajęcia stosują środki ochrony osobistej (tj. jednorazowe rękawiczki oraz przyłbice ochronne).
• zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach (bądź plenerze), przy zachowaniu zasady, że na każdą osobę musi przypadać minimalnie 4 m².
• zajęcia prowadzone są z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego pomiędzy ich uczestnikami (zasada 2 metrów odstępu nie dotyczy dziecka i jego opiekuna).
• harmonogram zajęć uniemożliwia bezpośredni kontakt poszczególnych grup podczas pobytu w Muzeum.
• pomieszczenia, w których realizowane są zajęcia poddawane jest dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji po każdym spotkaniu grupy uczestników zajęć.

Pełen wykaz zasad bezpieczeństwa realizacji działań edukacyjnych znajduje się w dokumencie Procedura sanitarna na potrzeby zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy stanowiącym załącznik do Regulaminu zwiedzania.

_____________________________
 
Do odwołania zawiesza się możliwość korzystania z szatni, z wyłączeniem możliwości pozostawienia parasoli, które należy przechować we wskazanym do tego miejscu. Bagaże, plecaki itp. pozostawia się w szatni tylko w przypadku, gdy w obiekcie znajdują się szafki do ich zdeponowania, większe torby należy pozostawić przed wejściem na ekspozycję. Na sale wystawiennicze dopuszcza się wejście w odzieży wierzchniej.

_____________________________

Do odwołania zawiesza się usługę zwiedzania z przewodnikiem.

_____________________________

Wprowadza się następujące ograniczenia w liczbie osób (z wyłączeniem pracowników Muzeum zapewniających obsługę zwiedzających) mogących przebywać jednocześnie z zachowaniem odstępu w strefie kas i strefie zwiedzania w poszczególnych obiektach. Dzieci i osoby niepełnosprawne wymagające opieki  mogą wejść do obiektu tylko w towarzystwie opiekuna. Wówczas opiekun z osobą będącą pod jego opieką traktowani będą jako 1 osoba. 

 • Zbiory Archeologiczne – udostępnione od 20.06.2020 r.
  piwnica - wystawa "Bydgoszcz nie tylko pieniądzem stała" - 4 osoby (tj. 2 osoby dorosłe i 2 dzieci)
  strefa kasy - 1 osoba
  parter i I. piętro (wystawy stała) - zamknięte doodwołania
 • Europejskie Centrum Pieniądza 
  piwnica – zamknięte do odwołania
  strefa kasy - 1 osoba
  Parter - wystawa "Skarb bydgoski" - 4 osoby (tj. 2 osoby dorosłe i 2 dzieci)
   
 • Galeria Sztuki Nowoczesnej
  Centrum informacji - 2 osoby
  I., II. i III. piętro - 12 osób na każdej z sal wystawienniczych
   
 • Spichrze nad Brdą
  strefa kasy - 3 osoby
  Jednocześnie do 6 osób na każdej z sal wystawienniczych (tj. 3 os. dorosłe i 3 dzieci)
 • Dom Leona Wyczółkowskiego
  Strefa kasy - 1 osoba
  Parter - sale wystawiennicze łącznie - 4 osoby (tj. 2 osoby dorosłe i 2 dzieci)
  I. piętro (sale wystawiennicze) - zamknięte do odwołania
   
 • Exploseum 
  w strefie kasy - do 5 osób jednocześnie
  budynki  wystawy stałej - do 15 osób jednocześnie w jednym budynku
  sala wystaw czasowych - zamknięta do odwołania
   

_____________________________

Zwiedzającego Muzeum obowiązuje zakaz:

 • dotykania wszystkich eksponatów, gablot i sprzętu ekspozycyjnego,
 • palenia tytoniu
 • przebywania na terenie Muzeum w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków
   odurzających
 • wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników osób z dysfunkcjami wzroku)
 • spożywania żywności oraz napojów
 • wchodzenia do pomieszczeń służbowych.

_____________________________

Cennik biletów wstępu na ekspozycje stałe i czasowe oraz cennik usług edukacyjnych (z wyjątkiem Exploseum):

bilet wstępu normalny – 8 zł
bilet wstępu ulgowy – 5 zł
bilet wstępu grupowy – zawieszone do odwołania
bilet wstępu rodzinny – zawieszone do odwołania
bilet wstępu zbiorczy normalny – zawieszone do odwołania
bilet wstępu zbiorczy ulgowy – zawieszone do odwołania
oprowadzanie z przewodnikiem – zawieszone do odwołania
bilet wstępu – lekcja muzealna - 5 zł od osoby (grupa min. 10 osób (osoby z dysfunkcjami m.in. 5 osób))
bilet wstępu – lekcja muzealna z warsztatem – 8 zł od osoby (grupa min. 10 osób (osoby z dysfunkcjami m.in. 5 osób)
bilet wstępu – warsztat –zawieszone do odwołania
bilet wstępu eventowy - 3 zł
bilet wstępu specjalny – 1zł

W soboty wstęp bezpłatny na wystawy stałe; wstęp na wystawy czasowe biletowany (wg powyższego cennika).

 


Cennik biletów wstępu na wystawę stałą oraz cennik usług edukacyjnych w Exploseum:

bilet wstępu normalny – 15 zł
bilet wstępu ulgowy – 12 zł
bilet wstępu grupowy – zawieszone do odwołania
bilet wstępu rodzinny – zawieszone do odwołania
bilet wstępu szkolny – zawieszone do odwołania
oprowadzanie z przewodnikiem – zawieszone do odwołania
bilet wstępu – lekcja muzealna zawieszone do odwołania
bilet wstępu specjalny – 1zł

W soboty – wstęp bezpłatny na wystawę stałą. Cennik biletów wstępu na wystawy czasowe - zawieszone do odwołania.

 

Bilet specjalny przysługuje:

- osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżniony tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
 
- kombatantom
 
- członkom: Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych, Stowarzyszenia Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra, Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Związku Polskich Artystów Fotografików i Związku Polskich Artystów Plastyków; Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Bydgoszczy, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział Bydgoski im. Stanisława Niewiteckiego, Muzealnego Klubu Nauczyciela
 
- studentom kształcącym się w zakresie historii, kultury i sztuki oraz uczniom szkół plastycznych
 
- studentom Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 
- uczniom Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 
- pracownikom obiektów należących do szlaku TeH2O
 
- osobom z dysfunkcjami i ich opiekunom, o ile ich stopień niepełnosprawności wymaga opieki
 
- kwalifikowanym przewodnikom turystycznym
 
- radnym Miasta Bydgoszczy
 
- posłom i senatorom do Parlamentu RP oraz Parlamentu Europejskiego

 

Bezpłatny wstęp do Muzeum przysługuje:

- osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Orderem Wojennym Virtuti Militari

- pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

- członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

- posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r.

 

Ulga w opłacie za wstęp (bilet wstępu ulgowy) do Muzeum przysługuje:

- młodzieży szkolnej i studenckiej do 26 roku życia

- emerytom, rencistom, osobom powyżej 65. roku życia

- pracownikom instytucji oświatowych i kulturalnych.

 

Ulgi dla posiadaczy kart lojalnościowych, m.in.:

- Bydgoska Karta Rodzinna 3 Plus – 50 % zniżki na bilety: normalne i ulgowe

- Karta Dużej Rodziny – 50% zniżki na wszystkie rodzaje biletów wstępu

- Karta Seniora 60+  –  50% zniżki na bilety: normalny oraz zbiorczy normalny

- Europejska Karta Młodzieżowa EURO 26 – 50% zniżki na bilet  normalny.

 

Skorzystanie ze zniżek oraz z bezpłatnego wstępu przysługuje za okazaniem stosownego dokumentu. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do skorzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp są m.in.:

- legitymacja szkolna lub studencka

- legitymacja emeryta lub rencisty

- legitymacja służbowa pracownika muzeum lub innych instytucji kultury i oświatowych

- legitymacja poselska lub senatorska Parlamentu RP

- legitymacja poselska Parlamentu Europejskiego

- legitymacja kwalifikowanego przewodnika turystycznego

- legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,

- legitymacja przynależności do uprzywilejowanych organizacji i stowarzyszeń

- legitymacja poświadczająca nadanie orderu, medalu lub odznaki, 

- dokument potwierdzający wiek

- Karta Polaka

- karty lojalnościowe

 

Zniżki zawarte w Regulaminie nie łączą się.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Muzeum: tel. 52 585 99 66. 

 

 

 

 

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData