Ustawienia
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:

Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4

Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 2016-2020

  Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w kraju i ryzyko nieuzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu a tym samym brak możliwości udostępnienia obiektu dla publiczności, zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  i uzyskało zgodę na przesunięcie terminu zakończenia projektu o 90 dni, tj. do 31.03.2021r. (zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 03.04.2020r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020r.).

Cele projektu:
 

Projekt polega na przeprowadzeniu kompleksowego remontu konserwatorskiego oraz niezbędnej rozbudowy zabytkowego budynku przy ulicy Gdańskiej 4 w Bydgoszczy, siedziby Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, wraz z zakupem wyposażenia dla prowadzenia działalności kulturalnej w zakresie prezentacji sztuki współczesnej. Biorąc pod uwagę cele VIII Osi POIiŚ, projekt bezpośrednio dotyczy rozwoju sztuki współczesnej w mieście wojewódzkim, jakim jest Bydgoszcz.

Planowane efekty: 

Realizowana inwestycja ponownie przywróci społeczeństwu zabytkowy obiekt dziedzictwa kulturowego: w wyniku projektu zostanie on dostosowany do współczesnych potrzeb. Obecny budynek stanie się także jedną z wizytówek ulicy Gdańskiej - głównej i reprezentacyjnej ulicy miasta. Projekt umożliwi poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, znaczące podniesienie standardu świadczonych usług przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności do muzeum dla szerokich grup odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych.

Remont i rozbudowa są konieczne z uwagi na bardzo zły stan techniczny budynku, postępująca degradację (obiekt od kwietnia 2009 roku jest zamknięty dla zwiedzających) oraz brak miejsca na prowadzenie działalności kulturalnej, w tym na właściwą ekspozycję zbiorów sztuki współczesnej. Obecnie nieużytkowany, zagrażający bezpieczeństwu i niszczejący zabytek uzyska wszystkie funkcjonalności, jakie są niezbędne dla współczesnej działalności kulturalnej – wystawienniczej, muzealnej, edukacyjnej. Na tej bazie zostanie wprowadzony atrakcyjny i bogaty program kulturowy i edukacyjny tak by zapewnić całoroczne, szerokie użytkowanie obiektu przez wiele grup odbiorców z przeznaczeniem na upowszechnienie i prezentację współczesnych sztuk wizualnych, zwłaszcza malarstwa i rzeźby współczesnej.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 27.623.319,72 zł

Wydatki kwalifikowane: 17.082.165,11 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 14.519.840,34 zł

Wkład własny JST: 2.562.324,77 zł (wkład własny zapewnia Organizator Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego - Miasto Bydgoszcz)

Wydatki niekwalifikowane: 10.541.154,61 zł (wkład zapewnia Organizator Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego - Miasto Bydgoszcz)

Zakres inwestycji:

Inwestycja budowlana składa się z dwóch etapów:

Pierwszy etap obejmuje remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu nieużytkowego na strych użytkowy o funkcji wystawienniczej istniejącego budynku zabytkowego.

Drugi etap obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku wraz z infrastrukturą techniczną.

Projekt obejmuje także zakupy wyposażenia muzealnego, niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym na potrzeby wystawy stałej.

 

Przedstawiamy krótką zajawkę spotu promocyjnego projektu.

 

Harmonogram prac:

do grudnia 2016 - prace przygotowawcze i realizacja przetargu na zarządzanie, realizację i nadzór nad projektem

styczeń 2017- grudzień 2020 – działania informacyjne i promocyjne

październik 2017 - czerwiec 2020 – roboty budowlane  (I etap oraz II etap)

styczeń 2020 - czerwiec 2020 – zakup sprzętu i wyposażenia

do końca 2020 - zakończenie realizacji projektu

od 2020 - rozpoczęcie działalności i udostępnienie do zwiedzania

2021 -  przesunięcie terminu zakończenia projektu o 90 dni, tj. do 31.03.2021r. (zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 03.04.2020r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020r.).

Historia obiektu:

Budynek muzeum, niegdyś należący do Zakonu Sióstr Klarysek, powstały w XVII wieku, leżący w Śródmieściu przy ul. Gdańskiej 4, obecnie (od 1946 roku) wchodzący w zespół budynków pełniących funkcje wystawiennicze dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, położony jest na terenie starego Miasta Bydgoszczy.

Wpisany do Rejestru Zabytków pod nr A/278, data wpisu: dn. 22.01.1953r. i znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej A.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości w trakcie realizacji tego projektu można przekazywać za pośrednictwem strony internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

 

O tym co można robić w Muzeum będzie można przekonać się już wkrótce !

#comoznarobicwmuzeum

 

Odsłona 1

 

 

Odsłona 2

Odsłona 3

 

Odsłona 4

 

Odsłona 5

 

Odsłona 6

Odsłona 7

Odsłona 8

 
 
Odsłona 9

 

 

Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu - materiał zrealizowany przez Miasto Bydgoszcz

 

Autorzy fotografii: Sławomir Łapiński, Dariusz Sobek, Wojciech Woźniak, Józef Łoś

Raporty techniczne z postępu prac: 

Raport I kwartał 2018 [link]

Raport II kwartał 2018 [link]

Raport III kwartał 2018 [link]

Raport IV kwartał 2018 [link]

Raport I kwartał 2019 [link]

Raport II kwartał 2019 [link]

Raport III kwartał 2019 [link]

Raport IV kwartał 2019 [link]

Raport I kwartał 2020 [link]

Raport II kwartał 2020 [link]

Raport III kwartał 2020 [link]

Raport IV kwartał 2020 [link]

Raport I kwartał 2021 [link]

 


Dostępne galerie zdjęć:

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData