kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:

REMONT KONSERWATORSKI I ROZBUDOWA OBIEKTU MUZEUM OKRĘGOWEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY, UL. GDAŃSKA 4

Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 2016-2019

Cele projektu:
 

Projekt polega na przeprowadzeniu kompleksowego remontu konserwatorskiego oraz niezbędnej rozbudowy zabytkowego budynku przy ulicy Gdańskiej 4 w Bydgoszczy, siedziby Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, wraz z przeprowadzeniem zakupów wyposażenia dla prowadzenia działalności kulturalnej w zakresie prezentacji sztuki współczesnej. Biorąc pod uwagę cele VIII Osi POIiŚ, projekt bezpośrednio dotyczy rozwoju sztuki współczesnej w mieście wojewódzkim, jakim jest Bydgoszcz.

Planowane efekty: 

Realizowana inwestycja ponownie przywróci społeczeństwu zabytkowy obiekt dziedzictwa kulturowego: w wyniku projektu zostanie on dostosowany do współczesnych potrzeb. Obecny budynek stanie się także jedną z wizytówek ulicy Gdańskiej - głównej i reprezentacyjnej ulicy miasta. Projekt umożliwi poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, znaczące podniesienie standardu świadczonych usług przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności do muzeum dla szerokich grup odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych.

Remont i rozbudowa są konieczne z uwagi na bardzo zły stan techniczny budynku, postępująca degradację (obiekt od kwietnia 2009 roku został zamknięty dla zwiedzających) oraz brak miejsca na prowadzenie działalności kulturalnej, w tym na właściwą ekspozycję zbiorów sztuki współczesnej. Obecnie nieużytkowany, zagrażający bezpieczeństwu i niszczejący zabytek uzyska wszystkie funkcjonalności, jakie są niezbędne dla współczesnej działalności kulturalnej – wystawienniczej, muzealnej, edukacyjnej. Na tej bazie zostanie wprowadzony atrakcyjny i bogaty program kulturowy i edukacyjny tak by zapewnić całoroczne, szerokie użytkowanie obiektu przez wiele grup odbiorców z przeznaczeniem na upowszechnienie i prezentację współczesnych sztuk wizualnych, zwłaszcza malarstwa i rzeźby współczesnej.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 25.286.673,62 zł.

Wydatki kwalifikowane: 17.082.165,11 zł.

Dofinansowanie ze środków EFRR: 14.519.840,34 zł.

Wkład własny JST: 2.562.324,77 zł (wkład własny zapewnia Organizator Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego - Miasto Bydgoszcz)

Wydatki niekwalifikowane: 8.204.508,51 zł (wkład zapewnia Organizator Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego - Miasto Bydgoszcz)

Zakres inwestycji:

Inwestycja budowlana składa się z dwóch etapów:

Pierwszy etap obejmuje remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu nieużytkowego na strych użytkowy o funkcji wystawienniczej istniejącego budynku zabytkowego.

Drugi etap obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku wraz z infrastrukturą techniczną.

Projekt obejmuje także zakupy wyposażenia muzealnego, niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym na potrzeby wystawy stałej.

 

Przedstawiamy krótką zajawkę spotu promocyjnego projektu.

 

Harmonogram prac:

do grudnia 2016 - prace przygotowawcze i realizacja przetargu na zarządzanie, realizację i nadzór nad projektem

styczeń 2017- wrzesień 2019 – działania informacyjne i promocyjne

październik 2017 - czerwiec 2019 – roboty budowlane  (I etap oraz II etap)

styczeń 2019 - marzec 2019 – zakup sprzętu i wyposażenia

do końca 2019 - zakończenie realizacji projektu

od 2019 - rozpoczęcie działalności i udostępnienie do zwiedzania

 

Historia obiektu:

Budynek muzeum, niegdyś należący do Zakonu Sióstr Klarysek, powstały w XVII wieku, leżący w Śródmieściu przy ul. Gdańskiej 4, obecnie (od 1946 roku) wchodzący w zespół budynków pełniących funkcje wystawiennicze dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, położony jest na terenie starego Miasta Bydgoszczy.

Wpisany do Rejestru Zabytków pod nr A/278, data wpisu: dn. 22.01.1953r. i znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej A.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości w trakcie realizacji tego projektu można przekazywać za pośrednictwem strony internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

 

O tym co można robić w Muzeum będzie można przekonać się już wkrótce !

#comoznarobicwmuzeum

 

Odsłona 1

 

 

Odsłona 2

Odsłona 3

 

Odsłona 4

 

Odsłona 5

 

Odsłona 6

 

 

Odsłona 7

 

Odsłona 8

 

Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu - materiał zrealizowany przez Miasto Bydgoszcz

 

Autorzy fotografii: Sławomir Łapiński, Dariusz Sobek, Wojciech Woźniak, Józef Łoś


Dostępne galerie zdjęć:

Galeria zdjęć - I kwartał 2018 (22)
Galeria zdjęć - II kwartał 2018 (20)
Galeria zdjęć-III kwartał (22)
Galeria zdjęć-IV kwartał (21)
I kwartał 2019 (22)
II kwartał 2019 (20)
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData