Ustawienia
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:

Konferencja naukowa pt. "Historia w muzeum. Formy i środki prezentacji"

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zorganizowało w dniach od 15-16 września 2011 r. konferencję z cyklu "Muzeum - formy i środki prezentacji" podejmujących problematykę muzealną związaną
z ukazywaniem konkretnych rodzajów zbiorów i działaniami temu towarzyszącymi.

Pierwsza z cyklu konferencja pt. "Historia w muzeum" skierowana była przede wszystkim do środowisk muzealnych zajmujących się prezentacją treści historycznych w ramach wystaw oraz zajęć dydaktycznych, jak również
do środowisk akademickich związanych programowo z muzealnictwem (instytuty historii, historii sztuki
oraz kulturoznawstwa). Konferencja została zorganizowana pod auspicjami Polskiego Komitetu Narodowego International Council of Museums przy współudziale Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Forum Edukatorów Muzealnych.

Patronat honorowy nad niniejszym przedsięwzięciem objęli: Rafał Bruski - Prezydent Bydgoszczy, Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym celem konferencji była próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób i przy użyciu jakich środków prezentować dzisiaj w muzeach treści historyczne?

 

Obrady odbywały się w ramach zagadnień oraz grup panelowo – posterowych:
- Metodologia oraz metodyka wystawiennictwa historycznego
- Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja?
- Formy edukacji historycznej; interakcja
- Rewitalizacja i adaptacja na cele wystawiennicze
- Multimedia i techniki wystawiennicze (giełda wiedzy)
- Przykłady wystaw historycznych (giełda wiedzy)

Założenia programowe konferencji

Program konferencji

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData