Ustawienia
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:

Konferencja naukowa pt. "Technika i nauka w muzeum. Formy i środki prezentacji"

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zaprasza na drugą konferencję naukową z cyklu Muzeum – formy i środki prezentacji – podejmujących problematykę muzealną związaną z ukazywaniem konkretnych rodzajów zbiorów i działaniami temu towarzyszącymi.

 

Konferencja pt. Technika i nauka w muzeum. Formy i środki prezentacji skierowana jest przede wszystkim do środowisk muzealnych zajmujących się prezentacją treści dotyczących techniki oraz nauki w ramach działań wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych, jak również do środowisk akademickich związanych programowo z muzealnictwem (instytuty historii, zabytkoznawstwa i konserwatorstwa oraz kulturoznawstwa).

Konferencja zostanie zorganizowana wspólnie z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy,  pod auspicjami Polskiego Komitetu Narodowego International Council of Museums. Patronat honorowy nad nią objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski. Partenrami konferencji są projekt Shift-X oraz Forum Edukatorów Muzealnych.

Głównym celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób i przy użyciu jakich środków prezentować w muzeach treści związane z techniką i nauką oraz udostępniać dziedzictwo industrialne?

W ramach prezentowanych referatów, komunikatów oraz prezentacji posterowych szczególną uwagę chcemy skupić na ośmiu obszarach tematycznych: 1. Metodologia oraz metodyka tworzenia kolekcji i wystawiennictwa technicznego i naukowego; 2. Nowe technologie i rozwiązania wystawienniczeEksperymentatoria i interakcja – jako szczególne miejsca i formy prezentacji dziedzictwa naukowo-technicznego; 3. Problematyka konserwatorska dziedzictwa industrialnego; Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja – problematyka zakresu podejmowanych działań; 4. Zakres i formy edukacji technicznej i naukowej; 5. Rewitalizacja i adaptacja budownictwa postindustrialnego na cele wystawiennicze; Współczesna architektura muzealna; 6. Dobre praktyki – przykłady wystaw technicznych i naukowych; 7. Turystyka industrialna – perspektywy rozwoju i zagrożenia; Zarządzanie dziedzictwem industrialnym; 8. Finansowanie i promocja dziedzictwa industrialnego

 
Zachęcamy również do zapoznania się z numerem specjalnym Biuletynu Programowego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, poświęconego cyklowi konferencji Muzeum Formy i środki prezentacji realizowanemu przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

 

W przypadku pytań proszę kontaktować się z p. Maciejem Czechowskim, asystentem w Dziale Edukacji i Promocji, pod nr tel.  52 58 59 927.

 

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData