kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Drukuj

O muzeumMisja Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Misją Muzeum jest sprawowanie opieki nad powierzonymi dobrami dziedzictwa kultury światowej, narodowej i regionalnej: dziełami sztuki oraz zabytkami kultury materialnej i niematerialnej, a także umożliwianie współczesnemu odbiorcy kontaktu z ich wartościami.

Muzeum realizuje swoją misję poprzez gromadzenie zbiorów i ich naukowe opracowanie, prowadzenie prac badawczych
i konserwatorskich, organizację wystaw i wydarzeń kulturalnych oraz działalność edukacyjną, popularyzatorską i wydawniczą z zakresu sztuki, historii, numizmatyki, techniki, archeologii, etnografii oraz fonografii i kultury muzycznej. Szczególny akcent położony jest na zbiory związane z Bydgoszczą i regionem, na sztukę nowoczesną oraz twórczość patrona Muzeum Leona Wyczółkowskiego.

Stwarzając dogodne warunki uczestnictwa w kulturze odbiorcom niezależnie od wieku, przekonań, wykszta
Wolontariat w Muzeum

 

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poszukuje wolontariuszy.
Kontakt
Godziny otwarcia i ceny biletów

Zapraszamy do zapoznania się z godzinami otwarcia i informacjami na temat cen i zniżek na bilety.
Struktura
Budynki
Patron Muzeum - Leon Wyczółkowski

Leon Wyczółkowski - malarz i grafik, urodził się 11/24 IV 1852 r. w Hucie Miastkowskiej koło Garwolina. Uczęszczał do szkoły w Kamionce pod Lublinem oraz do gimnazjum w Siedlcach. W latach 1869-1875 studiował w warszawskiej Szkole Rysunku i Malarstwa pod kierunkiem Wojciecha Gersona, w latach 1875-1877 kontynuował studia w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u Aleksandra Wagnera. Następnie studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Jana Matejki (1877-1879). W 1887 i 1889 krótko przebywał w Paryżu, natomiast w 1880 r. zamieszkał we Lwowie. W 1881 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie prowadził prywatną szkołę malarstwa. W latach 1883-1893 podróżował po Ukrainie i Podolu. Od 1895 r. do 1929 r. mieszkał w Krakowie. W tym czasie wiele podróżował po kraju i Europie. Brał udział w licznych wystawach, należał do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie i Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka w Krakowie. W 1895 r.
Historia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Aby sięgnąć do korzeni muzeum, trzeba przenieść się w ostatnie dwudziestolecie XIX w., kiedy to powstało
w Bydgoszczy Towarzystwo Historyczne Obwodu Noteckiego, którego celem miało być prowadzenie badań naukowych dotyczących regionu. Jednocześnie z pracami badawczymi rozpoczęto działalność zbieracką. Ilość zabytków wzrastała dość szybko, głównie dzięki hojności ofiarodawców. Zbiory ulokowano na chórze poklasztornego kościoła Klarysek, pełniącego wówczas funkcję remizy straży pożarnej. Od 30 listopada 1890 r. zostały one udostępnione publiczności, która mogła oglądać je w niedziele w godzinach od 11 do 13. Choć zbiór ten był określany mianem Muzeum, to jednak placówka nie posiadała umocowania prawnego. 

Koncepcja utworzenia w Bydgoszczy muzeum doczekała się realizacji dopiero po objęciu miasta przez władze polskie.
Dla potrzeb tworzącego się muzeum Magistrat przeznaczył budynekDesigned: Jimpenny / Programmed: FreshData