kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum

Konkurs na Szopkę Bydgoską

08.02.2012

REGULAMIN KONKURSU NA SZOPKĘ BYDGOSKĄ

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Urząd Miasta Bydgoszczy. 

Tematyka Konkursu

Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie szopki bożonarodzeniowej w formie przestrzennej pracy plastycznej na wzór szopki krakowskiej.  Konieczne jest jednak uwzględnienie w niej akcentów i elementów związanych z architekturą Bydgoszczy i znanymi postaciami związanymi z naszym miastem. 

 Szopka powinna być kompozycją elementów z kilku obiektów architektonicznych. Można wykorzystywać elementy architektury sakralnej, kościołów zarówno istniejących obecnie      (np. Kościół p. w.: św. Apostołów Piotra i Pawła, św. Trójcy, św. Andrzeja Boboli, św. Mikołaja, Najświętszego Serca Jezusa, Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, Bazyliki św. Wincentego a Paulo, Klarysek Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Katedry św. Marcina i Mikołaja), jak i obiektów już nie istniejących (np. Kościołów p.w. św. Idziego czy św. Ignacego Loyoli). Oprócz architektury sakralnej do szopek można wprowadzać elementy innych budowli naszego miasta, np. spichrze, filharmonia, opera, ratusz itp., a także symbole związane z Bydgoszczą: flaga, hejnał, herb.

Szopka powinna zawierać następujące grupy postaci:

- związane z klasycznym wątkiem jasełkowym, czyli Święta Rodzina, Trzej Królowie, anioły, pasterze (woły, osły, baranki), którym niekiedy towarzyszy Śmierć, Diabeł, Żyd i Herod ze swoimi żołnierzami

- należące do tzw. grup kolędniczych: maszkary zwierzęce( np. Turoń, koza), dziadek proszalny, przedstawiciele wędrownych zawodów (obraźnicy, niedźwiednicy, kataryniarze), Cyganie, Żydzi.

Szopka może również zawierać: osoby w strojach regionalnych (Kujawiacy), a także figury postaci związanych z historią Bydgoszczy (np. Kazimierz Wielki, Leon Wyczółkowski, Władysław Bełza, Andrzej Szwalbe, Marian Rejewski, Jerzy Sulima-Kamiński, Łuczniczka, Tomasz Gollob, Zbigniew Boniek, itp.) czy postaci ze świata polityki (np. Lech Wałęsa, Radosław Sikorski).

Warunki Konkursu

1. Konkurs Szopek Bydgoskich jest otwarty i udział w nim mogą wziąć wszyscy wykonawcy szopek. Szopki mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo.

2. Każdy uczestnik lub zespół wykonawców może zgłosić do konkursu jedną szopkę.

3. Prace należy składać osobiście od 15 listopada do 1 grudnia 2012 roku w Dziale Etnografii Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy na adres:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Spichrze / ul. Grodzka 7-11 / 85-109 Bydgoszcz

Pracę należy zaopatrzyć w podpis (drukowanymi literami) z następującymi danymi: imię i nazwisko autora lub autorów, wiek, adres, (w przypadku uczniów również adres szkoły i nazwisko nauczyciela). Etykietę z danymi należy w sposób trwały przytwierdzić z tyłu pracy.

4. Za pozostawioną szopkę twórcy otrzymają rewers, z którym zobowiązani są zgłosić się po odbiór swojej pracy po zamknięciu wystawy pokonkursowej, 28 lub 29 stycznia 2013 roku.

5. W konkursie mogą wziąć udział tylko te szopki, które nie brały udziału w żadnych  wcześniejszych konkursach. W przypadku przedstawienia szopki uczestniczącej poprzednio, zostanie ona wyeliminowana.

6. Prace doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Koszt przygotowania szopki ponosi uczestnik konkursu.

8. Do wykonania pracy można użyć takich materiałów jak: drewno, sklejka, tektura, barwna folia aluminiowa, barwny papier, celofan, szkło, tworzywa sztuczne, oświetlenie elektryczne, mechanizmy elektryczne (do poruszania figur), pozytywki, itp.

Jury Konkursu ocenia szopki i przydziela nagrody w trzech kategoriach wiekowych:

1) Szopki dziecięcej: do 13 lat
2) Szopki młodzieżowej: od 14 do 18 lat
3) Szopki seniorów: powyżej 18 lat

W kategorii seniorów nagrody przyznaje się w dwóch grupach:

  • I – duże (powyżej 51 cm wysokości)
  • II – małe (do 50 cm)

3. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody w danej kategorii.

4. W przypadku przyznawania nagrody lub wyróżnienia pracy wykonanej zespołowo przyznawana jest nagroda dla całej grupy.

5. W trakcie obrad Jury ocenia:
tradycyjność, architekturę, kolorystykę, lalki, elementy ruchome, nowatorstwo, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne.
6. Ogłoszenie wyników konkursu połączone z rozdaniem nagród finansowych i rzeczowych, odbędzie się w niedzielę 9 grudnia 2012 roku o godz. 12 w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7-11 w Bydgoszczy.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest pozostawienie zgłoszonych szopek na wystawie pokonkursowej.
8. Wszyscy zgłaszający swój udział w Konkursie równocześnie zobowiązani są podporządkować się postanowieniom powyższego regulaminu.

 

 

 

 
Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData