kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Polecamy

wystawy i wydarzenia:

Chorągiew powstania wielkopolskiegoChorągiew powstania wielkopolskiego do zbiorów bydgoskiego Muzeum przekazała lokalna działaczka społeczna i niepodległościowa Apolonia Ziółkowska. W okresie pruskim, poza prowadzeniem sklepu wraz z siostrą Anielą, edukowała ona ubogie dzieci, opracowywała polskie elementarze i organizowała akcje charytatywne. Po wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919, które swoim zasięgiem nie objęło Bydgoszczy leżącej na niemieckim zapleczu frontu, weszła w skład specjalnej, zakonspirowanej komórki utworzonej przy Polskiej Radzie Ludowej na miasto Bydgoszcz i przedmieścia. Komórka zajmowała się rekrutacją ochotników do walki zbrojnej. Oprócz werbowania mężczyzn do szeregów powstańczych i opieki nad nimi, Ziółkowska wraz z innymi kobietami, w tym Stefanią Tuchołkową i Wincentyną Teskową, zajmowała się przerzutem mężczyzn przez linię walk (punkty umiejscowiono w Murowańcu, Łochowie i w okolicach Ślesina). Do obowiązków konspiratorek należał także zakup broni oraz jej przemyt dla powstańców walczących pod Rynarzewem.

Równie ważnym zadaniem, jakie realizowały wówczas bydgoszczanki, było dożywianie więzionych Polaków. W tym celu Ziółkowska stworzyła specjalny komitet, który zajął się sprawami bytowymi jeńców. Ta odważna kobieta, z pomocą swojej siostry, urządzała liczne składki pieniężne. Z datków pozyskanych od mieszkańców Bydgoszczy kupowana była żywność, odzież czy papierosy i przygotowywana święconka wielkanocna. Tajnymi kanałami wysyłano listy więźniów do ich rodzin.

Lokalna działaczka niepodległościowa brała czynny udział w życiu miasta nad Brdą także w okresie międzywojennym. Pełniła ona funkcję członka Zarządu Bydgoskiego Koła dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego w roku 1918/1919, które stawiało sobie za cel przede wszystkim zbieranie materiałów i relacji, badanie przebiegu bitew oraz popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat wielkopolskiej insurekcji. Poza tym, z ramienia Koła zajmowała się działalnością charytatywną.

Chorągiew powstańcza Apolonii Ziółkowskiej prezentowana jest na wystawie „Niepodległa Polska. 1918 rok” w Muzeum w Spichrzach nad Brdą. Ekspozycja ta, została przygotowana w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Anna Nadolska

 

Chorągiew powstania wielkopolskiego, 1918-1919, malowanie, płótno, 148,0 x 76,0 cm

 

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData