kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:Zobaczyć sztukę

 
Projekt ”Zobaczyć Sztukę”  to kompleksowy projekt edukacyjny w dziedzinie edukacji kulturalnej dla osób niepełnosprawnych, którego zadaniem jest udostępnienie wytworów kultury i dzieł sztuki osobom niewidomym oraz słabowidzącym.
 
W sferze kultury brakuje warsztatów i programów, które aktywizowałby i pomagałyby osobom niewidomym stać się świadomym odbiorcą  sztuki, pobudzały potencjał twórczy oraz pomagały odkryć własny talent.
 
Celem zadania jest uaktywnienie osób niewidomych oraz wyrównanie szansy w dostępie do kultury.
 
Uczestnicy projektu zapoznają się z twórczością i postacią Leona Wyczółkowskiego patrona muzeum oraz czołowych  przedstawicieli polskiej sztuki nowoczesnej. Poznają podstawowe zagadnienia związane z plastycznymi środkami wyrazu, takie jak: faktura, bryła, kompozycja oraz perspektywa.
 
Uczestnicy warsztatów staną się aktywnymi odbiorcami sztuki, doświadczając jej w zupełnie nowy niekonwencjonalny sposób.  
 
Projekt ma na celu wspieranie kreatywności w relacji widz (niepełnosprawny) ­ dzieło sztuki. W celu przeprowadzenia warsztatów w sposób zrozumiały bardzo pomocna jest  audiodeskrypcja, czyli werbalny opis treści wizualnych. Przygotowana przez kuratorów muzealnych oraz Fundację "Kultury Bez Barier" audiodeskrypcja poprzez krótkie, precyzyjne opisy scen umożliwia niewidomym samodzielną interpretację treści wizualnych, pozwoli usłyszeć i zrozumieć, co zostało przedstawione na obrazie. Ponadto do przeprowadzenia zajęć wykorzystujemy również tyflografiki, czyli graficzne odwzorowanie i przedstawienie obrazu, przy zastosowaniu skali, proporcji i uproszczenia, w sposób dostępny dotykowo osobom niewidomym.
 
 
logo Kultury Dostępnej i Narodowego Centrum Kultury
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2015
 
logo projektu Zobaczyć sztukę
 

 

 
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData