kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Oferta edukacyjna
 
Nasze lekcje muzealne przeznaczone są dla dzieci i młodzieży szkolnej. Mają na celu uzupełnienie a zarazem rozszerzenie programu ogólnego i historycznego. Oferta skierowana jest do wszystkich typów placówek edukacyjnych.
 
Dzięki jednej z proponowanych lekcji, uczniowie mogą zapoznać się z wieloma aspektami historii Bydgoszczy, dziejów światowego oręża , jak i znaczenia Armii Krajowej na Pomorzu. Nasza wykwalifikowana kadra, poprowadzi lekcję przy użyciu wielu ciekawych rekwizytów muzealnych, zachęcając młodzież do czynnego udziału w zajęciach. Lekcje muzealne zostały opracowane w oparciu o podstawy programowe i ścieżki edukacyjne.
 
Jak zamówić lekcję muzealną?
 
Zajęcia muzealne można zamówić osobiście w Exploseum, lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem pod numerem 88 33 66 056, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-16.00. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.
 
Lekcje prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 09.30 do 15.00 w budynkach Exploseum. Opłatę uiszcza się w kasie Exploseum: przeprowadzenie lekcji muzealnej 30 zł od grupy + bilet wstępu 5 zł od każdego uczestnika. Opiekunowie wchodzą bezpłatnie, ale mają obowiązek przebywania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum oraz biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć. Nasi pracownicy zapewniają opiekę oraz wszystkie niezbędne materiały do poprowadzenia lekcji.
 
 
Proponowane lekcje muzealne:
 
Klasy IV-VI
 
 • Rycerz i muszkieter, czyli czym dawniej walczono?
Forma: oprowadzanie, pokaz replik broni, czytanie ze zrozumieniem,
Opis:
Podczas lekcji zostaną przybliżone dzieje sztuki wojennej. Uczestnicy zajęć zapoznają się z historią broni białej i palnej. Podczas zajęć zostaną wykorzystane repliki dawnego i dwudziestowiecznego rynsztunku oraz modele machin oblężniczych.
 
 • Alfred Nobel i jego dziedzictwo
Forma: prezentacja multimedialna, oprowadzanie, czytanie ze zrozumieniem, gry i zabawy
Opis:
Zajęcia mają na celu przybliżyć postać Alfreda Nobla i jego osiągnięcia naukowe. Dzięki te lekcji uczniowie zapoznają się z historią rodziny Noblów, powstaniem jego największych wynalazków oraz dziedzictwem. Dodatkowo uczniowie dowiedzą się więcej o polskich noblistach.
 
 • Walka konspiracyjna na Pomorzu i Kujawach podczas II wojny światowej (UWAGA! Tylko dla klas VI)
Forma: wykład, czytanie ze zrozumieniem, gry i zabawy
Opis:
Podczas lekcji zostanie przybliżona historia polskich organizacji konspiracyjnych działających podczas II Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na terenie Pomorza i Kujaw.
 
Gimnazja
 
 • Walka konspiracyjna na Pomorzu i Kujawach podczas II wojny światowej
Forma: wykład, prezentacje multimedialne
Opis:
Podczas lekcji zostanie przedstawiona historia polskich organizacji konspiracyjnych działających podczas II Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na terenie Pomorza i Kujaw.
 
 • Praca przymusowa podczas II wojny światowej
Forma: prezentacje multimedialne, oprowadzanie
Opis:
Podczas lekcji zostaną poruszone zagadnienia związane m.in. z procedurą werbunku do pracy przymusowej w III Rzeszy, jej formami, warunkami oraz podziałem narodowościowym robotników.
 
 • Rycerz i muszkieter, czyli czym dawniej walczono?
Forma: oprowadzanie, pokaz replik broni
Opis:
Podczas lekcji zostaną przybliżone dzieje sztuki wojennej. Uczestnicy zajęć zapoznają się z historią broni białej i palnej. W trakcie lekcji zostaną wykorzystane repliki dawnego i dwudziestowiecznego rynsztunku oraz makiety machin oblężniczych.
 
 • Alfred Nobel i jego dziedzictwo
Forma: prezentacja multimedialna, oprowadzanie
Opis:
Zajęcia mają na celu przybliżyć postać Alfreda Nobla i jego osiągnięcia naukowe. Dzięki te lekcji uczniowie zapoznają się z historią rodziny Noblów, powstaniem jego największych wynalazków oraz dziedzictwem. Dodatkowo uczniowie dowiedzą się więcej o polskich noblistach
 
 • Wyzwolenie czy zniewolenie, czyli Armia Czerwona w Polsce
Forma: prezentacje multimedialne, oprowadzanie
Opis:
Podczas lekcji zostanie przedstawiona historia obecności Armii Czerwonej w Polsce na tle najistotniejszych wydarzeń historycznych mających miejsce w naszym kraju w latach 1943 - 1953 oraz w okresie zimnej wojny.
 
Szkoły ponadgimnazjalne
 • Rycerz i muszkieter, czyli czym dawniej walczono?
Forma: oprowadzanie, pokaz replik broni, dyskusja
Opis:
Podczas lekcji zostaną przybliżone dzieje sztuki wojennej. Uczestnicy zajęć zapoznają się z historią broni białej i palnej. W trakcie lekcji zostaną wykorzystane repliki dawnego i dwudziestowiecznego rynsztunku oraz makiety machin oblężniczych.
 
 • Wyzwolenie czy zniewolenie, czyli Armia Czerwona w Polsce
Forma: prezentacja multimedialna, oprowadzanie, dyskusja
Opis:
Podczas lekcji zostanie przedstawiona historia obecności Armii Czerwonej w Polsce na tle najistotniejszych wydarzeń historycznych mających miejsce w naszym kraju w latach 1943 - 1953
oraz okresie zimnej wojny.
 
 • Praca przymusowa podczas II wojny światowej
Forma: prezentacja multimedialna, oprowadzanie, dyskusja
Opis:
Podczas lekcji zostaną poruszone zagadnienia związane m.in. z procedurą werbunku do pracy przymusowej w III Rzeszy, jej formami, warunkami oraz podziałem narodowościowym robotników.
 
 • Walka konspiracyjna na Pomorzu i Kujawach podczas II wojny światowej
Forma: wykład, prezentacja multimedialna
Opis:
Podczas lekcji zostanie przypomniana historia polskich organizacji konspiracyjnych działających podczas II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na terenie Pomorza i Kujaw.
 
 • Alfred Nobel i jego dziedzictwo
Forma: prezentacja multimedialna, oprowadzanie
Opis:
Zajęcia mają na celu przybliżyć postać Alfreda Nobla i jego osiągnięcia naukowe. Dzięki te lekcji uczniowie zapoznają się z historią rodziny Noblów, powstaniem jego największych wynalazków oraz dziedzictwem. Dodatkowo uczniowie dowiedzą się więcej o polskich noblistach
 
   

Explo Niedziele

Zapraszamy do udziału w spotkaniach edukacyjnych dla miłośników nauki i historii, połączonych z przygodą i świetną rozrywką.

Cykl roczny odbywa się w ostatnią niedzielę miesiąca od kwietnia do października.


fot. W.Woźniak : kliknij
fot. W.Woźniak : kliknij
fot. W.Woźniak : kliknij
fot. W.Woźniak : kliknij
fot. W.Woźniak : kliknij
fot. W.Woźniak : kliknij
fot. W.Woźniak : kliknij
fot. W.Woźniak : kliknij
fot. W.Woźniak : kliknijDesigned: Jimpenny / Programmed: FreshData