kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Zarezerwuj zwiedzanie i odkryj wybuchową historię Bydgoszczy!

 
Exploseum jest otwarte dla zwiedzających w następujących dniach i godzinach:

Zwiedzanie indywidualne:
•    w sezonie letnim  (kwiecień-październik)
wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela – 9.00-17.00
czwartek – 9.00-19.00
poniedziałki – nieczynne
•    w sezonie zimowym  (listopad-marzec)
wtorek – niedziela – 9.00-15.30
poniedziałki – nieczynne

Zwiedzanie w zorganizowanych grupach:
•    w sezonie letnim (kwiecień-październik)
9.30-12.00
11.30-14.00
12.30-15.00
14.30-17.00
16.30-19.00 (w czwartki)
•    w sezonie zimowym (listopad-marzec)
9.30-12.00                
12.30-15.00          
13.30-16.00
(Wcześniejsza rezerwacja wizyty grupy gwarantuje oprowadzanie w wybranym terminie; rezerwacje prowadzone są pod numerem telefonu: 883 366 056)
 
Ostatnie wejście do Muzeum jest możliwe najpóźniej na 1 godzinę przed zamknięciem,  w przypadku wejścia jedynie na wystawę czasową na 30 min. przed zamknięciem.
Po upływie tego czasu kasa nie sprzedaje biletów wstępu.
Informujemy, że zwiedzanie całej trasy w Exploseum trwa 2 godziny. Wejście na trasę na 1 godzinę przed jej zamknięciem umożliwia zwiedzenie jedynie fragmentu ekspozycji. 
 
W poniedziałki oraz niektóre dni świąteczne: 1 stycznia – Nowy Rok, Wielka Sobota, Niedziela Wielkanocna, Uroczystość Bożego Ciała, 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych, Wigilia i 25 grudnia – Boże Narodzenie, Muzeum Okręgowe jest zamknięte dla zwiedzających. Muzeum jest otwarte w Poniedziałek Wielkanocny.
 
Dyrektor Muzeum może zarządzić zamknięcie Muzeum w inne dni ze względów organizacyjnych.
 
Muzeum może być czasowo wyłączone ze zwiedzania w czasie trwania imprez okolicznościowych odbywających się w obiekcie.
 
Zwiedzających obowiązuje uiszczenie opłaty za wejście do Muzeum oraz okazanie dokumentu uprawniającego do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp.
 
Na terenie Exploseum, w skład którego wchodzą budynki przemysłu wojennego z okresu II wojny światowej, występują miejsca mogące zostać uznane za niedostosowane dla małych dzieci m. in. strome schody, wystające metalowe i betonowe elementy konstrukcyjne.
Z uwagi na ww. specyfikę Exploseum,  rekomendowane jest rozważenie udziału w zwiedzaniu dzieci poniżej 3 roku życia lub kontakt z pracownikiem muzeum pod numerem tel. 883 366 056 przed planowaną wizytą.
Dyrekcja Muzeum informuje, że obecność dzieci do 14 roku życia jest możliwa wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia z udziałem osób będących pod opieką dorosłych, wynikłe z niezachowania przez gości należytej ostrożności.  
 
Zwiedzającego Muzeum obowiązuje zakaz:
 • Dotykania eksponatów, z wyjątkiem wskazanych i zalecanych przez Muzeum
 • Palenia tytoniu
 • Przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających
 • Wprowadzania zwierząt
 • Wnoszenia jedzenia, w tym lodów, ciastek itp.
 • Wchodzenia do pomieszczeń służbowych
 • Profesjonalnego fotografowania i filmowania, bez uprzedniego uzyskania zgody Dyrektora Muzeum
 
W Muzeum dozwolone jest filmowanie i fotografowanie wyłącznie do użytku prywatnego, bez korzystania ze statywu i lampy błyskowej, z wyjątkiem eksponatów wskazanych przez Muzeum.
Wszelkich informacji dotyczących wystaw udzielają dyżurujący pracownicy merytoryczni Muzeum oraz opiekunowie eskpozycji. W przypadku ogłoszenia alarmu, np. pożarowego, zwiedzający zobowiązani są do natychmiastowego opuszczenia obiektu muzealnego wskazanymi przejściami i podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną. W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Muzeum przyjmuje w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 11.00-12.00. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania się w miejscach publicznych, osoby winne podlegają odpowiedzialności karnej.
 
Ceny biletów w Exploseum:
 • Indywidualny normalny bez przewodnika – 12 zł
 • Indywidualny ulgowy bez przewodnika – 10 zł
 • Bilet grupowy - 8zł/os. (od 10 osób)
 • Bilet rodzinny - 30zł (max. 5 osób, w tym. min. 1 dziecko)
 • Usługa przewodnicka w języku polskim, hiszpańskim lub angielskim - 5 zl
 • Lekcja muzealna – 30 zł (za grupę) + bilet wstępu dla każdego uczestnika (max 25 os.)
 • Bilet szkolny – 5 zł (przysługuje grupom uczniów szkół do 19 roku życia wraz z opiekunami, od 10 osób; bilet zawiera opłatę za wstęp i usługę przewodnicką, obowiązuje od wtorku do piątku)
 • Wystawa czasowa bilet normalny – 5zł
 • Wystawa czasowa bilet ulgowy – 3 zł
 • Usługa przewodnicka w języku polskim, hiszpańskim lub angielskim - 20 zł / grupa
 • Bilet specjalny - 1 zł

soboty – darmowe indywidualne zwiedzanie (bez przewodnika)

 

Bilet specjalny przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżniony tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
 • kombatantom
 • członkom: Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych, Stowarzyszenia Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra, Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafikiw Krakowie, Związku Polskich Artystów Fotografików, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Stowarzyszenia Twórców Ludowychi Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
 • członkom: Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Bydgoszczy, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy i Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział Bydgoski im. Stanisława Niewiteckiego, Muzealnego Klubu Nauczyciela
 • zorganizowanym grupom studentów kształcących się w zakresie historii, kultury i sztuki oraz uczniom szkół plastycznych
 • zorganizowanym grupom studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • uczniom Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiegow Bydgoszczy
 • opiekunom zorganizowanych grup szkolnych i grup studentów
 • pracownikom obiektów należących do szlaku Teh2O
 • osobom z dysfunkcjami i ich opiekunom, o ile ich stopień niepełnosprawności wymaga opieki
 • kwalifikowanym przewodnikom turystycznym
 • radnym Miasta Bydgoszczy
 • posłom i senatorom do Parlamentu RP oraz Parlamentu Europejskiego
 • uczestnikom wybranych działań eventowych (określonych w osobnych zarządzeniach Dyrekcji Muzeum)

Bezpłatny wstęp do Muzeum przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Orderem Wojennym Virtuti Militari
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282);
 • dzieciom do lat 7

Ulga w opłacie za wstęp (bilet ulgowy) do Muzeum przysługuje:

 • młodzieży szkolnej i studenckiej do 26 roku życia
 • emerytom, rencistom, osobom powyżej 65. roku życia
 • pracownikom instytucji oświatowych i kulturalnych

Ulgi dla posiadaczy kart lojalnościowych m.in.:

 • Bydgoska Karta Rodzinna 3 Plus – 50 % zniżki na bilety: normalne i ulgowe
 • Karta Dużej Rodziny – 50% zniżki na wszystkie rodzaje biletów wstępu
 • Karta Seniora 60+  –  50% zniżki na bilety: normalny oraz zbiorczy normalny
 • Europejska Karta Młodzieżowa EURO 26 – 50% zniżki na bilet  normalny

Skorzystanie ze zniżek oraz z bezpłatnego wstępu przysługuje za okazaniem stosownego dokumentu.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do skorzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp są m.in.:

 • legitymacja szkolna lub studencka
 • legitymacja emeryta lub rencisty
 • legitymacja służbowa pracownika muzeum lub innych instytucji kulturalnych i oświatowych
 • legitymacja poselska lub senatorska Parlamentu RP
 • legitymacja poselska Parlamentu Europejskiego
 • legitymacja kwalifikowanego przewodnika turystycznego
 • legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, o których mowa w pkt. 20
 • legitymacja przynależności do uprzywilejowanych organizacji i stowarzyszeń
 • legitymacja poświadczająca nadanie orderu, medalu lub odznaki, o których mowa w pkt. 20
 • dokument potwierdzający wiek
 • Karta Polaka
 • karty lojalnościowe, o których mowa w pkt. 20
 • zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie

Zniżki zawarte w Regulaminie nie łączą się.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem Muzeum: 52 585 99 66.

PEŁNY REGULAMIN ZWIEDZANIA DOSTĘPNY [TUTAJ]

 

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego to Muzeum bez barier. Staramy się sprostać oczekiwaniom i wymaganiom, jakie niesie ze sobą obsługa gości z dysfunkcjami, którzy są mile widziani w naszych progach. Osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, o ile stopień niepełnosprawności wymaga opieki, przysługuje bezpłatny wstęp do Muzeum. 

Dostępność budynków dla osób z dysfunkcjami oraz przystosowanie ich do potrzeb tej grupy społecznej wiąże się z likwidacją barier urbanistycznych, architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się oraz barier mentalnych, dlatego też sukcesywnie staramy się dostosowywać muzealne budynki tak, by były przyjazne dla wszystkich zwiedzających.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, chcące zwiedzić Exploseum prosimy o wcześniejsze ustalenie wizyty z naszą obsługą (tel. 883366056, email: exploseum[at]muzeum.bydgoszcz.pl). Do każdego zwiedzającego podchodzimy indywidualnie. W Exploseum znajdują się schodołazy.


Exploseum należy do miejskiego Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła w Bydgoszczy Teh2O oraz jest punktem kotwicznym Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego ERIH.

www.ludzieitechnika.pl

www.erih.net

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData