kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Join us on:Muzeum

See also

exhibitions & events:


Historia Polski z Janem Matejką

Rozpoczęcie:2018-04-16
End:2020-04-09
Place:Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8
Forma:wykład

Historia Polski z Janem Matejką przybliża kilkanaście najważniejszych płócien krakowskiego mistrza. Obrazy Matejki nie tylko przywołują dawne wydarzenia, szczególne istotne z punktu widzenia historii Rzeczypospolitej, ale stanowią, często bardzo gorzki, komentarz do minionych dziejów naszej Ojczyzny. Lekcja będzie okazją nie tylko do poznania twórczości Jana Matejki, ale przypomnienia sobie najważniejszych dat związanych z historii Polski.

Zajęcia zostały przygotowane z uwzględnieniem różnych grup wiekowych: w formie lekcji z wykorzystaniem ‘kart pracy’ (dla szkół podstawowych: klasy 6-7, gimnazjów i szkół średnich) oraz wykładu (dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku).

Czas trwania: 60 min.

Jak zamówić lekcje?
Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 6 w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 910, 911 lub 914. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?
Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00  w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7 - 11 oraz w budynkach na Wyspie Młyńskiej.

Opłaty:
Opłatę za lekcje wnosi się w kasach mieszczących się w budynkach Muzeum. Opłata wynosi: 4 zł od każdego uczestnika oraz 1 zł od opiekuna grupy. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.

 : kliknij
     


Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData