kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Join us on:Muzeum

See also

exhibitions & events:


Kultura średniowiecznej Bydgoszczy i okolic w świetle źródeł archeologicznych

Rozpoczęcie:2013-02-01
End:2022-02-01
Place:Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2
Forma:prezentacja multimedialna, pokaz zabytków

Celem lekcji będzie przybliżenie uczniom najstarszego odcinka dziejów ich lokalnej historii, szczególnie w zakresie kultury materialnej. Uczestnicy dowiedzą się gdzie mieszkali średniowieczni mieszkańcy Bydgoszczy i okolic, jak wyglądało ich życie codzienne, jak zdobywali pożywienie, jak spędzali czas wolny.

Jak zamówić lekcje?
Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 910 lub 911. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?
Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 09.00 do 16.00 w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7 - 11 oraz w budynkach muzealnych na Wyspie Młyńskiej.

Opłaty:
Opłatę za lekcje wnosi się w kasach mieszczących się w budynkach Muzeum. Opłata obejmuje: 30 zł + bilet wstępu od każdego uczestnika. Opiekunowie wchodzą bezpłatnie, ale mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.

 : kliknij
 : kliknij
 : kliknij
 : kliknij
 : kliknij
 : kliknij


Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData