Ustawienia
PL  EN

Join us on:Muzeum
See also

exhibitions & events:


Wyświetlam: 1 - 10 / 19

Biblia w sztuce
Name: Biblia w sztuce
Date: 2020-01-07 do 2030-04-07
Place: Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8
Forma: lekcja
Description:
W ramach lekcji zostaną zaprezentowane i przeanalizowane wybrane dzieła malarskie i rzeźbiarskie ilustrujące historie biblijne Starego i Nowego Testamentu.
 

 

Secesja - sztuka na przełomie wieków
Name: Secesja - sztuka na przełomie wieków
Date: 2020-01-07 do 2030-01-07
Place: Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8
Forma: lekcja
Description:
W europejskiej kulturze końca XIX i początku XX wieku miały miejsce liczne przemiany, które w istotny sposób wpłynęły na przeobrażenia w obszarze sztuk plastycznych i ich odbiór przez współczesnych. 
 

 

Świadek społecznych przemian – kino europejskie i amerykańskie w drugiej poł. XX wieku
Name: Świadek społecznych przemian – kino europejskie i amerykańskie w drugiej poł. XX wieku
Date: 2020-01-07 do 2030-01-07
Place: Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8
Forma: lekcja
Description:

Intensywny rozwój sztuki kinematografii w latach powojennych sprawił, że kino szybko stało się jedną z najbardziej wyrazistych i popularnych form artystycznej wypowiedzi.


 

Symbolika dzieł sztuki
Name: Symbolika dzieł sztuki
Date: 2020-01-03 do 2027-01-03
Place: Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8a
Forma: lekcja
Description:

Podczas zajęć zostanie podjęta próba rozszyfrowania różnych symboli (związanych z motywami roślinnymi i zwierzęcymi) obecnych w sztuce europejskiej od czasów renesansu.


 

Co to jest postmodernizm? Problemy kultury współczesnej
Name: Co to jest postmodernizm? Problemy kultury współczesnej
Date: 2018-04-16 do 2021-04-16
Place: Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8
Forma: prezentacja multimedialna, prelekcja
Description:

Zdaniem wielu krytyków jesteśmy świadkami, trwającego od dobrych kilkudziesięciu lat, procesu systematycznej degradacji pojęcia sztuki.


 

Malarstwo europejskie i amerykańskie XX wieku
Name: Malarstwo europejskie i amerykańskie XX wieku
Date: 2017-11-01 do 2017-12-31
Place: Galeria Sztuki Nowoczesnej
Forma: lekcja
Description:

W oparciu o zbiory Galerii Sztuki Nowoczesnej oraz prezentację multimedialną zostanie przeprowadzona analiza wybranych dzieł, charakterystycznych dla różnych XX-wiecznych nurtów w sztuce, takich jak, m.in.: postimpresjonizm, ekspresjonizm, fowizm, kubizm, futuryzm, abstrakcja geometryczna, dadaizm, surrealizm, ekspresjonizm abstrakcyjny, pop-art, sztuka ziemi, op-art., minimalizm oraz neofiguracja.


 

Wielcy malarze, wielkie dzieła
Name: Wielcy malarze, wielkie dzieła
Date: 2016-02-25 do 2025-02-25
Place: Galeria sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8
Forma: prelekcja, prezentacja multimedialna
Description:

Podczas zajęć zostaną zaprezentowane  wybrane dzieła malarskie, szczególnie istotne w rozwoju historii europejskiego malarstwa. Wśród omawianych prac znajdą się dzieła autorstwa m.in.: Jan van Eycka, Hieronima Bosha, Matthiasa Grünewalda, Albrechta Dürera, Rembrandta, Éduarda Maneta, Vincenta Van Gogha czy też Francisa Bacona.


 

Prekursorzy współczesności - polska sztuka na początku XX w.
Name: Prekursorzy współczesności - polska sztuka na początku XX w.
Date: 2011-01-01 do 2025-02-28
Place: Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8a
Forma: pokaz dzieł sztuki
Description:

W oparciu o zbiory Galerii Sztuki Nowoczesnej zostaną przedstawieni najistotniejsi twórcy oraz zaprezentowane najważniejsze nurty sztuki w pierwszej połowie XX wieku.


 

Sztuka baroku
Name: Sztuka baroku
Date: 2011-01-01 do 2025-02-28
Place: Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8a
Forma: prezentacja multimedialna
Description:

Analiza obrazy mistrzów holenderskich i włoskich: sceny religijne, wizerunki świętych, martwe natury oraz pejzaże; zostanie przybliżona obyczajowość siedemnastowiecznej Europy, podzielonej przez kontrreformację.


 

Sztuka renesansu
Name: Sztuka renesansu
Date: 2011-01-01 do 2025-02-28
Place: Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8a
Forma: prezentacja multimedialna
Description:

Epoka nowożytna wiąże się z nowym spojrzeniem na świat i rolę sztuki. Uczestnicy zajęć dowiedzą się na czym polegał renesansowy przełom w formie, treści i odbiorze dzieła sztuki.

Wyświetlam: 1 - 10 / 19

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData