Ustawienia
PL  EN

Join us on:Muzeum
See also

exhibitions & events:


Na bursztynowym szlaku - życie mieszkańców Pomorza w czasach imperium rzymskiego

Rozpoczęcie:2008-01-18
End:2025-01-31
Place:Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2
Forma:prezentacja wzbogacona pokazem slajdów oraz bezpośrednim kontaktem z zabytkami

Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak żyli nasi przodkowie, gdzie mieszkali, czym się zajmowali, jakimi narzędziami się posługiwali, w jaki sposób chowali swoich zmarłych w czasach, kiedy w Europie rozkwitała cywilizacja imperium rzymskiego. Prowadzący dokonają też konfrontacji informacji o życiu mieszkańców z terenów ziem polskich z  wiadomościami jakie uczniowie posiadają o życiu Rzymian wyniesionymi z lekcji historii, uczniowie wyciągną wnioski.

Ponad to podczas zajęć zostanie uczestnikom w sposób zwięzły przybliżona praca archeologa, uczniowie utrwalą sobie podział dziejów na podstawowe epoki historyczne i rozszerzą zakres wiadomości dotyczący jednego z wycinków prahistorii.

 

Jak zamówić lekcje?

Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 911, 914, 925 lub 910. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.

 


Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?

Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7 - 11.

 

Opłaty:

Opłatę za lekcje wnosi się w kasach mieszczących się w budynkach Muzeum. Opłata wynosi 5 zł od każdego uczestnika, 1 zł od opiekuna grupy.. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.

 Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData