Ustawienia
PL  EN

Join us on:Muzeum
See also

exhibitions & events:


W mieście nad Brdą. Dzieje Bydgoszczy

Rozpoczęcie:2014-03-04
End:2017-03-04
Place:ul. Grodzka 7-11
Forma:działania interaktywne

Podczas zajęć, w oparciu o wystawę „Od Starego Rynku do Placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy”, zostanie przypomniana historia Bydgoszczy, od momentu nadania miastu praw lokacyjnych, aż do wybuchu II wojny światowej,  w szerszym ogólnopolskim kontekście. Z pomocą specjalnie przygotowanych do tego celu materiałów, uczestnicy lekcji, we wcześniej wyznaczonych grupach, podejmą próbę samodzielnego rozwiązania zadań związanych z dziejami miasta nad Brdą. Uczniowie będą mieli okazję bliżej poznać zabytki dawnej kultury materialnej, przedmioty codziennego użytku, takie jak na przykład: moździerz apteczny, narzędzia cisielskie, czy też przedmioty kultu religijnego.

Grupa docelowa: 4-6 kl. szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Czas trwania: 60 min.

Jak zamówić lekcje?
Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 910, 911, 914 lub 925. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?
Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7 - 11 oraz w budynkach muzealnych na Wyspie Młyńskiej.

Opłaty:
Opłatę za lekcje wnosi się w kasach mieszczących się w budynkach Muzeum. Opłata wynosi: 5 zł od każdego uczestnika oraz 1 zł od opiekuna grupy. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData