Ustawienia
PL  EN

Join us on:Muzeum
See also

exhibitions & events:


Rycerz i muszkieter, czyli czym dawniej walczono?

Rozpoczęcie:2011-11-02
End:2025-11-30
Place:Exploseum - Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg
Forma:oprowadzanie, pokaz replik broni

Podczas lekcji zostaną przyblizone dzieje sztuki wojennej. Uczestnicy zajęć zapoznają się z historią broni białej i palnej. Podczas lekcji zostaną wykorzystane repliki dawnego i dwudziestowiecznego rynsztunku oraz makiety róznorakich machin oblężniczych.


Jak zamówić lekcje?
Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Oświatowo-Upowszechnieniowym w Gmachu Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 820. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (min. 15 osób (osoby z dysfunkcjami min. 5 osób) max. 25 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?
Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku, w godzinach od 9.00 do 16.00, w Exploseum - Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg.

Opłaty:
Opłatę za lekcje wnosi się w kasach mieszczących się w budynkach Muzeum. Opłata wynosi: 5 zł od każdego uczestnika oraz 1 zł od opiekuna grupy. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.


 Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData