Ustawienia
PL  EN

Join us on:Muzeum
See also

exhibitions & events:


Magia barwy. Historia koloru w malarstwie zachodnioeuropejskim

Rozpoczęcie:2020-01-03
End:2027-01-03
Place:Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8a
Forma:lekcja

Podczas lekcji zostanie omówiona rola i znaczenie barwy w malarstwie europejskim. Uczestnicy zajęć poznają symbolikę przypisywaną barwie od czasu wieków średnich, aż po współczesność. Jako przykłady do prezentacji sposobów wykorzystania koloru w malarstwie posłużą nam dzieła największych mistrzów europejskiego malarstwa, takich jak: Hans Memling, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Edvard Munch czy Henri Matisse.

forma – prezentacja multimedialna, karty pracy

czas trwania – 60 minut

 

Jak zamówić lekcje?

Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 6 w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 910, 911, 914 lub 925. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.

 

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?

Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 w budynkach Muzeum.

 

Opłaty:

Opłatę za lekcje wnosi się w kasach mieszczących się w budynkach Muzeum. Opłata wynosi: 5 zł od każdego uczestnika oraz 1 zł od opiekuna grupy. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData