Ustawienia
PL  EN

Join us on:Muzeum
See also

exhibitions & events:


W przededniu niepodległości – I wojna światowa i jej skutki

Rozpoczęcie:2020-01-03
End:2027-01-03
Place:Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11
Forma:lekcja

Uczestnicy zajęć zapoznają się z działaniami wojennymi na europejskich frontach Wielkiej Wojny. Poznają przyczyny i skutki politycznych oraz wojskowych decyzji, które doprowadziły do jednego z największych kataklizmów w dziejach ludzkości. Osobnym wątkiem poruszonym podczas zajęć będzie sprawa polska podczas I wojny światowej oraz odrodzenie się Rzeczypospolitej po 123 latach zaborów.

forma – praca w oparciu o mapy,  prezentacja multimedialna

czas trwania – 45 minut

Jak zamówić lekcje?
Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 910 lub 911. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?
Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7 - 11 oraz w budynkach muzealnych na Wyspie Młyńskiej.

Opłaty:
Opłatę za lekcje wnosi się w kasach mieszczących się w budynkach Muzeum. Opłata wynosi: 5 zł od każdego uczestnika oraz 1 zł od opiekuna grupy. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData