Ustawienia
PL  EN

Join us on:Muzeum
See also

exhibitions & events:


Nie zawsze jak Indiana Jones - archeolog i jego praca

Rozpoczęcie:2008-01-18
End:2025-01-30
Place:Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2
Forma:prezentacja wzbogacona pokazem slajdów oraz bezpośrednim kontaktem z zabytkami

Podczas zajęć utrwalamy wiadomości o podziale dziejów na podstawowe epoki historyczne i rozszerzamy zakres wiedzy dotyczący najstarszych dziejów – prehistorii. Dowiadujemy się na jakie epoki podzielono najstarsze dzieje. Podczas prezentacji zabytków i pokazu multimedialnego grupa wzbogacą swoją wiedzę również na temat archeologii i jej zadań. Warto przekonać się, że praca archeologa jest niezwykle ciekawa i zobaczyć jak wygląda jego warsztat pracy.

Jak zamówić lekcje?
Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 911, 914, 925 lub 910. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?
Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7 - 11 oraz w budynkach muzealnych na Wyspie Młyńskiej.

Opłaty:

Opłatę za lekcje wnosi się w kasach mieszczących się w budynkach Muzeum. Opłata wynosi: 5 zł od każdego uczestnika oraz 1 zł od opiekuna grupy. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData