Ustawienia
PL  EN

Join us on:Muzeum
See also

exhibitions & events:


W poszukiwaniu poczatków Bydgoszczy - wycieczka śladami średniowiecznej Bydgoszczy

Rozpoczęcie:2008-02-11
End:2025-01-28
Place:Spichrze przy ul. Grodzkiej 7-11
Forma:pogadanka w trakcie oprowadzania po mieście, wzbogacona analizą źródeł ikonograficznych (budowli, które nie dotrwały do dziś)

Zajęcia przybliżą uczniom najstarszy wycinek dziejów ich lokalnej historii, rozszerza zakres wiadomości dotyczących średniowiecza, szczególnie w zakresie kultury materialnej -  wyglądu miasta w pierwszym etapie jego rozwoju.  Uczestnicy dowiedzą się gdzie i jak przebiegały granice miasta oraz gdzie zlokalizowane były  najważniejsze budowle miasta: gród, zamek, ratusz, kościoły, mury, bramy oraz rynek. Ponad to uczniowie będą mogli się zapoznać na miejscu z wyglądem budowli, które dotrwały do dzisiaj, a  na planszach zobaczyć te, które  dziś już nie istnieją.

Jak zamówić lekcje?
Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 6 w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 911, 914, 925 lub 910. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?
Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.

Opłaty:
Opłatę za lekcje wnosi się w kasach mieszczących się w budynkach Muzeum. Opłata wynosi: 5 zł od każdego uczestnika oraz 1 zł od opiekuna grupy. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.

 Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData