Ustawienia
PL  EN

Join us on:Muzeum
See also

exhibitions & events:


Dawno, dawno temu - życie i kultura człowieka w pradziejach

Rozpoczęcie:2008-01-18
End:2025-01-31
Place:Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2
Forma:prezentacja wzbogacona pokazem slajdów oraz bezpośrednim kontaktem z zabytkami

Podczas zajęć zostanie, w sposób zwięzły, przybliżona praca archeologa. Uczniowie utrwalą sobie podział dziejów na podstawowe epoki historyczne i rozszerzą zakres wiadomości dotyczący najstarszych dziejów -  prahistorii, poznają aspekty kultury materialnej i duchowej  m. in. dowiedzą się jak żyli nasi przodkowie, gdzie mieszkali, czym się zajmowali, jakimi narzędziami się posługiwali, w jaki sposób chowali swoich zmarłych. Prowadzący dokonają też odniesienia znalezisk z terenów ziem polskich do odkryć z wiodących centrów cywilizacyjnych dla danego czasu.

Jak zamówić lekcje?
Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 911, 914 lub 910. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?
Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7 - 11.

Opłaty:
Opłatę za lekcje wnosi się w kasach mieszczących się w budynkach Muzeum. Opłata wynosi: 4 zł od każdego uczestnika oraz 1 zł od opiekuna grupy. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.


Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData