Ustawienia
PL  EN

Join us on:Muzeum
See also

exhibitions & events:


Kolory w pracowni Leona Wyczółkowskiego

Rozpoczęcie:2012-03-01
End:2023-03-01
Place:ul. Mennica 7
Forma:Pokaz zabytków, gry i zabawy

Zajęcia skierowane do najmłodszych odwiedzających Dom Leona Wyczółkowskiego (przedszkolaki).  Dzieci dowiedzą się wielu ciekawostek o artyście i jego twórczości, przyjrzą się najważniejszym dziełom zwracając uwagę na kolorystykę prac, dowiedzą się, do czego służyły przedmioty związane z pracą malarza i grafika. Będą zagadki sprawdzające spostrzegawczość oraz bajka „Filip i trzy kolory”.

Czas trwania: czas trwania - 45 minut

Jak zamówić lekcje?
Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 7 w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 910 lub 052 58 59 911. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?
Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 09.00 do 16.00 w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7 - 11 i w budynkach muzealnych na Wyspie Młyńskiej.

Opłaty:
Opłatę za lekcje wnosi się w kasach mieszczących się w budynkach Muzeum. Opłata obejmuje: 30 zł + bilet wstępu od każdego uczestnika (dzieciom do lat 7 przysługuje bezpłatny wstęp do Muzeum). Opiekunowie wchodzą bezpłatnie, ale mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData