kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum

„REMONT KONSERWATORSKI I ROZBUDOWA OBIEKTU MUZEUM OKRĘGOWEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY, UL. GDAŃSKA 4”

15.02.2018

„REMONT KONSERWATORSKI I ROZBUDOWA OBIEKTU MUZEUM OKRĘGOWEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY, UL. GDAŃSKA 4”

Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 2016-2019

Projekt w liczbach:

Całkowita wartość projektu: 24.206.604,77 zł.

Wydatki kwalifikowane: 17.082.165,11 zł.

Dofinansowanie ze środków EFRR: 14.519.840,34 zł.

Wkład własny JST: 2.562.324,77 zł (wkład własny zapewnia Organizator Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego - Urząd Miasta Bydgoszczy)

Wydatki niekwalifikowane: 7.124.439,66 zł.

Informacja o projekcie: 

Realizowana inwestycja ponownie przywróci społeczeństwu zabytkowy obiekt dziedzictwa kulturowego: w wyniku projektu zostanie on dostosowany do współczesnych potrzeb. Obecny budynek stanie się także jedną z wizytówek ulicy Gdańskiej - głównej i reprezentacyjnej ulicy miasta. Projekt umożliwi poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, znaczące podniesienie standardu świadczonych usług przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności do muzeum dla szerokich grup odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych.

Remont i rozbudowa są konieczne z uwagi na bardzo zły stan techniczny budynku, postępująca degradację (obiekt od kwietnia 2009 roku został zamknięty dla zwiedzających) oraz brak miejsca na prowadzenie działalności kulturalnej, w tym na właściwą ekspozycję zbiorów sztuki współczesnej. Obecnie nieużytkowany, zagrażający bezpieczeństwu i niszczejący zabytek uzyska wszystkie funkcjonalności, jakie są niezbędne dla współczesnej działalności kulturalnej – wystawienniczej, muzealnej, edukacyjnej. Na tej bazie zostanie wprowadzony atrakcyjny i bogaty program kulturowy i edukacyjny tak by zapewnić całoroczne, szerokie użytkowanie obiektu przez wiele grup odbiorców z przeznaczeniem na upowszechnienie i prezentację współczesnych sztuk wizualnych, zwłaszcza malarstwa i rzeźby współczesnej.

Zakres inwestycji:

Inwestycja budowlana składa się z dwóch etapów:

Pierwszy etap obejmuje remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu nieużytkowego na strych użytkowy o funkcji wystawienniczej istniejącego budynku zabytkowego.

Drugi etap obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku wraz z infrastrukturą techniczną.

Projekt obejmuje także zakupy wyposażenia muzealnego, niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym na potrzeby wystawy stałej.

 

Historia obiektu:

Budynek muzeum, niegdyś należący do Zakonu Sióstr Klarysek, powstały w XVII wieku, leżący w Śródmieściu przy ul. Gdańskiej 4, obecnie (od 1946 roku) wchodzący w zespół budynków pełniących funkcje wystawiennicze dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, położony jest na terenie starego Miasta Bydgoszczy.

Wpisany do Rejestru Zabytków pod nr A/278, data wpisu: dn. 22.01.1953r. i znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej A.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości w trakcie realizacji tego projektu można przekazywać za pośrednictwem strony internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

Aktualności:

  • Muzeum Okręgowe rozstrzygnęło przetarg na remont i rozbudowę obiektu przy ul. Gdańskiej 4. 7.12.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych - bydgoską firmą „Kontbud”. Koszt robót budowlanych wyniesie 22,6 mln zł.
  • Rozpoczęły się pierwsze prace przy remoncie konserwatorskim obiektu Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej 4. [TUTAJ]
  • ZAPYTANIE OFERTOWE

    (zamówienie o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto współfinansowanych z POIiŚ)

    dotyczy zamówienia na wykonanie usługi polegającej na realizacji działań promocyjnych i informacyjnych Projektu pn.:„REMONT KONSERWATORSKI I ROZBUDOWA OBIEKTU MUZEUM OKRĘGOWEGOIM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY, UL. GDAŃSKA 4”

OFERTY MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE: DO 12 LUTEGO BR. SZCZEGÓŁY [TUTAJ]

 

Muzeum Okręgowe Gdańska 4 wizualizacja

Muzeum Okręgowe Gdańska 4 wizualizacja

Muzeum Okręgowe Gdańska 4 wizualizacja

 

 

 
Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData