kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum

Zakup specjalistycznego sprzętu do pracowni fotograficznej

15.11.2017

Ze względu na wzrost zainteresowania wizerunkami cyfrowymi oraz dążąc do podnoszenia standardów dygitalizacyjnych, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy zrealizowało zakup specjalistycznego sprzętu do pracowni fotograficznej, który zastąpi tradycyjne drewniane sztalugi służące do fotografowania obiektów.

System rePRO (stanowisko mobilne) umożliwi wykonanie dokumentacji w poszczególnych obiektach Muzeum. Zakup sprzętu jest koniecznością, dzięki czemu w pełni wykorzystany zostanie potencjał pracowników, a zdigitalizowany zasób muzealiów zostanie szeroko udostępniony odbiorcom sztuki. Sprzęt w znacznym stopniu wpłynie na jakość odwzorowania zdigitalizowanych muzealiów, gwarantuje powtarzalność i jest dostosowany do współcześnie obowiązujących standardów. Poprawa infrastruktury wpłynie na bezpieczeństwo fotografowanych obiektów (obecnie obrazy ustawiane są na tradycyjnej sztaludze drewnianej) oraz wpisuje się w politykę jakości instytucji, która dąży do ciągłego podnoszenia standardów.

Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


 
Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData