kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum

CAMERIMAGE 2017

10.11.2017

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy z przyjemnością informuje, że w ramach wzajemnej współpracy z organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE, wszyscy akredytowani goście Festiwalu otrzymują 50% zniżkę na zakup biletów wstępu. Zniżka (udzielana za okazaniem identyfikatora festiwalowego) obowiązywać będzie podczas trwania festiwalu i obejmuje wszystkie obiekty i wystawy Muzeum Okręgowego. Dotyczy biletów normalnych oraz zbiorczych. Serdecznie zapraszamy.


Informacje o wystawach muzealnych:

Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2

„Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów”

Wystawa ukazuje najdawniejsze dzieje regionu od początków osadnictwa (ok. 12 -10 tys. p.n. e. ) aż po okres wędrówek ludów (V – VI w). Prezentowane zabytki pochodzą z obszaru Krajny, Kujaw i Pałuk, a większość z nich znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Na wystawie można zobaczyć pozostałości kultury materialnej na przestrzeni dziejów: różnorodne narzędzia, ozdoby, uzbrojenia, przedmioty codziennego użytku, itp. Dzięki temu zwiedzający mogą prześledzić przeobrażenia technologiczne oraz ewolucję myśli ludzkiej, która stopniowo zmierzała do opanowania środowiska i ulepszenia jakości życia człowieka. Aby odbyć podróż w czasie wprowadzono nowoczesne metody przekazu dające odbiorcy możliwość poszerzenia wiedzy według indywidualnego zapotrzebowania. Z kolei różnorodne formy multimedialne i interaktywne zapewniają komfort w przyjmowaniu treści oraz stwarzają okazję do aktywnego udziału w zwiedzaniu ekspozycji.

 „W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic”

Wystawa prezentuje kulturę materialną, a przez jej pryzmat także różne przejawy życia społecznego i duchowego wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Poprzez ciekawą aranżację plastyczną, liczne rekonstrukcje, a także wprowadzenie nowoczesnych metod przekazu, umożliwiających czynny udział w zwiedzaniu wystawy, ekspozycja przybliża atmosferę tamtych czasów.

Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4

„Mennica Bydgoska”

Wystawa ma charakter historyczny, obejmuje bowiem prawie stuletnie dzieje mennicy bydgoskiej. Prezentuje proces wytwarzania monet, narzędzia kowalskie, tygle, stemple mennicze, wagę czy skrzynię-skarbiec.
W pomieszczeniu piwnicznym zilustrowany został proces bicia monet w oparciu o reprodukcje witraży z mennicy w Wystawa ma charakter historyczny, obejmuje bowiem prawie stuletnie dzieje mennicy bydgoskiej. Prezentuje proces wytwarzania monet, narzędzia kowalskie, tygle, stemple mennicze, wagę czy skrzynię-skarbiec.
W pomieszczeniu piwnicznym zilustrowany został proces bicia monet w oparciu o reprodukcje witraży z mennicy w Konstancji. Na wystawie zaprezentowano także w technice 3D złotą monetę studukatową z 1621 r., która jest uważana za jedną z najpiękniejszych monet w Europie oraz unikatowy złoty dukat Zygmunta III Wazy.

Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4

„Dzieje Pieniądza. Księstwo Warszawskie”

Na wystawie zaprezentowano różne systemy monetarne, funkcjonujące w Europie w 2 połowie XVIII i 1 połowie XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wojen napoleońskich. Pokazano monety i banknoty francuskie, polskie, pruskie, austriackie, rosyjskie oraz monety Wolnego Miasta Gdańska. Oprócz zabytków numizmatycznych można również obejrzeć militaria – broń białą i palną, a także przedmioty codziennego użytku, takie jak elementy zastawy stołowej, zegar w stylu Empire, portmonetki i wagi oraz przykłady malarstwa i grafiki z przełomu XVIII i XIX wieku.

„Wyspa Młyńska historia i teraźniejszość”

Na wystawie został przedstawiony zarys historii Wyspy Młyńskiej, zmian zachodzących w jej układzie przestrzenno-urbanistycznym, przekształceń w zakresie pełnionych przez nią funkcji, a także procesu rewitalizacyjnego Wyspy oraz wykorzystania budynków zabytkowych przez bydgoskie Muzeum.

Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8

„Galeria Sztuki Nowoczesnej”

Ekspozycja prezentuje najbardziej reprezentatywne dzieła w kolekcji bydgoskiego muzeum. Chronologiczno-problemowy układ odzwierciedla kierunki, nurty oraz postawy twórcze w sztuce polskiej ostatnich stu lat, m.in. krąg artystów École de Paris, awangardowe ugrupowania dwudziestolecia międzywojennego, koloryzm, abstrakcję ekspresyjną i malarstwo materii, ekspresję geometryczną i towarzyszącą jej refleksję konceptualną, nową figurację, fotorealizm, nurt surrealistyczno-metaforyczny oraz sztukę krytyczną. 

 „Mistrzowie”

Zapraszamy do zwiedzenia ekspozycji przybliżającej wybrane prace malarskie i rzeźbiarskie z kolekcji bydgoskiego muzeum. Zbiory muzeum mają ponad 100-letnią tradycję związaną z Nadnoteckim Towarzystwem Historycznym, które gromadziło zabytki historyczne i artystyczne. W kontekście Galerii Sztuki Nowoczesnej przygotowana wystawa stanowi prolog do ekspozycji stałej. Ukazuje najbardziej reprezentacyjne dzieła bydgoskiego muzeum, autorstwa twórców, których nazwiska na trwałe zapisały się w historii sztuki od końca XVIII do początku XX wieku.

Dom Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 7

„Twórczość Leona Wyczółkowskiego”

Muzeum Okręgowe posiada jedną z największych kolekcji prac malarskich, rysunkowych i graficznych Leona Wyczółkowskiego w Polsce. Na ekspozycji zaprezentowano dorobek artysty, uzupełniony o zbiór licznych dokumentów, bogate archiwum fotograficzne, pamiątki osobiste oraz eksponaty w postaci warsztatu twórczego i mebli pochodzących z dworku w Gościeradzu. Zbiór ten jest systematycznie wzbogacany i uzupełniany przez liczne zakupy oraz depozyty. 

Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11

„Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy”

Wystawa prezentuje w sposób interaktywny międzywojenną, wielokulturową Bydgoszcz. Poruszane tu kwestie dotyczą dziedzictwa kulturowego, podstawy ekonomicznej, a także złożoności i różnorodności procesów oraz zjawisk, które wspierały tworzenie miasta nad Brdą wraz z dynamiką zachodzących w nim przemian.

Exploseum — Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg

To unikalny na skalę światową przykład architektury przemysłowej zachowanej praktycznie w niezmienionym kształcie od czasów II wojny światowej. Trasa zwiedzania licząca około 2 kilometrów wiedzie przez 8 budynków połączonych podziemnymi korytarzami. Exploseum to nowoczesne muzeum typu narracyjnego, w którym multimedia współgrają z tradycyjnymi formami ekspozycyjnymi. Exploseum jest niewątpliwie jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych nie tylko w skali województwa kujawsko-pomorskiego, ale i całego kraju.

 „Obozy DAG Bromberg”

Wystawa Obozy pracy DAG Bromberg jest próbą odtworzenia wycinka rzeczywistości wojennej na terenie Bydgoszczy. Opowiada o trudnym codziennym życiu pracowników fabryki DAG Bromberg, którzy zakwaterowani w obozach stanowili wielonarodowościową i wielokulturową społeczność.

******

 

Adresy gmachów udostępnionych do zwiedzania:

• Spichrze nad Brdą – ul. Grodzka 7-11
• Zbiory Archeologiczne – ul. Mennica 2 na Wyspie Młyńskiej
• Europejskie Centrum Pieniądza – ul. Mennica 4 na Wyspie Młyńskiej
• Dom Leona Wyczółkowskiego – ul. Mennica 7 na Wyspie Młyńskiej
• Galeria Sztuki Nowoczesnej– ul. Mennica 8 na Wyspie Młyńskiej
• Exploseum – ul. Alfreda Nobla , znajduje się w pobliżu Bydgoskiego Parku Przemysłowo Technologicznego


Godziny otwarcia:
• wtorek, środa, piątek 9.00-16.00
• czwartek - 9.00 - 18.00
• sobota, niedziela 10.00-16.00
• Exploseum 9.00 – 16.00 • poniedziałki – nieczynne, na zwiedzanie z przewodnikiem obowiązuje rezerwacja tel. 883366056 ; zwiedzanie indywidualne rozpoczyna się o godz. 9:30.
Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData