kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum

Studium podyplomowe

09.10.2017
 
Szanowni Państwo! 
 
Miło nam poinformować o pozytywnej decyzji o uruchomieniu Studium podyplomowego pn. "Ochrona zabytków sztuki inżynieryjnej" na Politechnice Poznańskiej. Studia dadzą możliwość zapoznania się teoretycznego i praktycznego z problematyką pracy z dziedzictwem materialnym z zakresu techniki.
 
Zarząd Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej wspiera tę inicjatywę i zachęca do aktywnego uczestnictwa. Szczegółowe informacje pojawią się w najbliższym czasie na stronie Politechniki oraz Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie.
 
 

Studium podyplomowe: 

 
Ochrona zabytków sztuki inżynieryjnej
 
Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 3 i 4 listopada br.
 
Jest to 2-semestralne Studium, którego zajęcia będą się odbywać w trybie niestacjonarnym, co dwa tygodnie: w piątki, zwykle od godz. 10.30 do ok. 19.00 oraz w soboty od 9.45 do ok. 18.00, najczęściej na terenie Politechniki Poznańskiej, a wybrane zajęcia konserwatorskie – na terenie Muzeum w Szreniawie. Całość zajęć obejmuje 220 godzin dydaktycznych, w tym 150 godz. wykładów oraz 70 godzin ćwiczeń laboratoryjnych i seminariów. Studium kończy praca dyplomowa i uzyskanie odpowiedniego dyplomu ukończenia Studium w uczelni wyższej.
 
Profil kształcenia
 
Oferta studiów kierowana jest do muzealników i służb konserwatorskich, a także wszystkich miłośników techniki, kolekcjonerów oraz prywatnych przedsiębiorców stykających się w pracy zawodowej z szeroko pojętym dziedzictwem sztuki inżynieryjnej. Studium ma stanowić uzupełnienie wiedzy oraz przygotowanie do pracy, zarówno w służbach konserwatorskich, jak i w pracowniach konserwacji zabytków, muzeach, prywatnych firmach, a także w jednostkach naukowo-badawczych. Wykłady, ćwiczenia i laboratoria na Studium Podyplomowym prowadzone są przez wysoko kwalifikowane kadry naukowe i muzealnicze, posiadające szerokie uznanie w kraju, a w wielu przypadkach, także na arenie międzynarodowej. 
 
Studium obejmuje zajęcia w kilku blokach tematycznych. Są to: Zasady formalne i podstawy prawne ochrony obiektów zabytkowych, Warsztat konserwatora zabytków sztuki inżynieryjnej, Zarys historii techniki i technologii, Praktyczne problemy pracy konserwatorskiej, Laboratorium konserwatorskie oraz seminarium dyplomowe.
 
Istotnym wyróżnikiem tego Studium jest znaczna liczba godzin laboratoryjnych i ćwiczeniowych poświęconych technikom konserwacji zabytków techniki oraz sporządzania dokumentacji konserwatorskiej. Większość treści prezentowana na wykładach zostanie przekazana uczestnikom w postaci konspektów komputerowych.
 
Przekazywana wiedza pozwoli profesjonalnie przygotować się do pracy nad zagadnieniami związanymi z historią sztuki inżynieryjnej. Szeroki zakres podejmowanych problemów pozwoli przyswoić wiedzę w zakresie: obsługi maszyn, konserwacji metali, drewna oraz innych materiałów, opracowywania dokumentacji konserwatorskiej, opieki nad zabytkami i procedur muzealniczych i konserwatorskich.
 
Zasady naboru:
 
Warunkiem przyjęcia na Studium jest ukończenie studiów wyższych, przynajmniej I stopnia, oraz złożenie wymaganych dokumentów, w tym deklaracji wniesienia koniecznych opłat. Nabór odbywa się w trybie postępowania kwalifikacyjnego.
 
Dodatkowe informacje
 
 
Symbol:  SP–217
Wydział: Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin zajęciowych:  220
Koszt studiów:  2 450,00 zł za semestr 
Uwaga: Istnieje możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na dwie raty – pismo w tej sprawie należy złożyć w Dziekanacie skierowane do Kierownika Studiów podyplomowych
 
Data rozpoczęcia i zakończenia:  1.11.2017 - 30.09.2017
 
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  9.10.2017
 
Termin zakończenia składania dokumentów:  4.11.2017
 
Informacje administracyjne:
 
Sekretariat: Lucyna Sawczuk
Adres sekretariatu: ul. Piotrowo 3
Kod pocztowy:  60-965, Miasto: Poznań
Telefon:  61 665 2522, Faks:  61 665 2402
Mail: office_dwmtf@put.poznan.pl
 
Informacje dodatkowe: Budynek A1, BM, p. 118, 1 piętro czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00
 
Kierownik studiów:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki
Telefon:  61 665 2240, 601 74 70 20
 
Zastępca kierownika studiów:
Dr Jan Maćkowiak
Telefon:  61 810 7629, w. 11, 504 211 226

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH [PDF] [284 KB]
Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData