kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum

Rozpoczęto nabór dla prelegentów na konferencję naukową pt. Technika i nauka w Muzeum

25.02.2019

     

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Muzeów Sztuki Inżynieryjnej oraz Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy organizuje kolejną konferencję naukową z cyklu Muzeum – formy i środki prezentacji tym razem poświęconą Technice i nauce w muzeum.       

Konferencja zostanie zorganizowana pod auspicjami Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych oraz Stowarzyszenia Forum Edukatorów Muzealnych. Podobnie jak poprzednie edycje, tegoroczna skierowana jest przede wszystkim do krajowych i zagranicznych środowisk muzealnych zajmujących się tworzeniem i prezentacją treści związanych z dziedzictwem technicznym i historią nauki oraz do ośrodków akademickich.

Jej celem będzie podjęcie refleksji teoretycznej oraz zaprezentowanie wyników badań
i doświadczeń w następujących zakresach: 

  1. Metodologia i metodyka tworzenia kolekcji materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa technicznego
    i naukowego
  2. Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja – problematyka zakresu podejmowanych działań konserwatorskich dziedzictwa technicznego i naukowego oraz zasad opieki nad nim w zróżnicowanych warunkach (in situ lub w nowej przestrzeni)
  3. Prezentacja dziedzictwa technicznego i naukowego
  4. Formy edukacji technicznej i naukowej / Wystawa polem działalności edukatorów
  5. Rewitalizacja i adaptacja budownictwa postindustrialnego na cele wystawiennicze / Współczesna architektura muzealna
  6. Turystyka industrialna i promocja dziedzictwa technicznego
  7. Zarządzanie dziedzictwem industrialnym
  8. Świadectwo wiedzy technicznej, muzealium czy nieruchomy zabytek – skala opieki, zakres ochrony, obecne funkcje obiektu / Prawne i praktyczne problemy klasyfikacji obiektu oraz wynikające z nich problemy zarządcze i użytkowe

Powyższy – na pozór wąski – katalog zagadnień dotyka, poza muzeami stricte technicznymi i historii nauki, również większości muzeów historycznych i wielodziałowych, które gromadząc „świadków pamięci” nie mogą pomijać również aspektów związanych
z rozwojem przemysłowym i naukowym, a w dalszej konsekwencji również gospodarczym danych społeczności. W znakomitej większości kolekcji historycznych znajdują się artefakty kultury technicznej i z tą kulturą związane, stąd do uczestnictwa w niniejszej Konferencji zapraszamy również pracowników muzeów historycznych
i multidyscyplinarnych.

 

Termin:
25 - 27 września 2019 roku

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępe są na stronie www.konferencjamob.pl.

 

 
Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData