kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum

Niepodległa w Muzeum - oferta edukacyjna

02.11.2018

Zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej przygotowanej specjalnie z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

TEMATY LEKCJI

Zgoda buduje - niezgoda rujnuje (grupy przedszkolne i kl 1-2 SP)

Zajęcia poruszające tematykę współpracy mającej na celu budowę wspólnego dobra. Ćwiczenia w formie zabaw będą wprowadzeniem w zagadnienia ekspozycji. Uczestnicy spróbują wypracowywać własne definicje: niepodległości, patriotyzmu i ojczyznę.

Historia z przed wieku (kl. 2-4 SP)

Uczestnicy warsztatów poznają codzienność w odradzającej się Polsce.  Poszukamy różnic w kształceniu dzieci w poszczególnych zaborach. Dowiemy się w jakie gry i zabawy bawili się nasi pradziadkowie oraz jak spędzali czas wolny. W części warsztatowej wykonamy patriotyczne ozdoby. 

Wielka historia zwykłych ludzi (kl. 4-8 SP)

Podczas zajęć wcielimy się w role jednej z czterech postaci, której losy są wplecione w narrację ekspozycji.  Rozwiązując zadania i zagadki zobaczymy wielkie wydarzenia budujące Niepodległą oczami ówczesnych. Poruszymy zagadnienia: tożsamość, wspólnota, ojczyzna, swój - obcy.  W części warsztatowej wykonamy przypinki inspirowane orzełkami legionowymi.

Trudna droga ku wolności. Polska w latach 1918-1921 (kl. 6-8 SP, szkoły średnie)

Z pomocą specjalnie przygotowanych do tego celu materiałów (kart pracy), uczestnicy lekcji, we wcześniej wyznaczonych grupach, podejmą próbę samodzielnego rozwiązania zadań związanych z dziejami naszej Ojczyzny. Tematyka lekcji koncentrować się będzie wokół walki o odzyskanie niepodległości oraz kształtowania się państwa polskiego w latach 1918 – 1921. Przywołane zostaną rozliczne inicjatywy mające doprowadzić do odrodzenia się Rzeczpospolitą po 123 latach zaborów oraz działania militarne prowadzone na ziemiach polskich już po zawarciu rozejmu w Compi�gne 11 listopada 1918 roku (m.in. powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz wojna polsko-bolszewicka).

Historia Polski z Janem Matejką (kl. 7-8 SP, szkoły średnie)

Podczas zajęć zostaną zaprezentowane płótna krakowskiego mistrza odnoszące się do wielu ważnych wydarzeń w historii naszego kraju. W ramach spotkanie zostanie przeprowadzona analiza formalna oraz treściowa takich dzieł jak, m.in.: Zaprowadzenie chrześcijaństwa, Bitwa pod Grunwaldem, Hołd pruski, Stefan Batory pod Pskowem, Jan Sobieski pod Wiedniem, Konstytucja 3 Maja 1791 roku, Kościuszko pod Racławicami. 

W przededniu niepodległości – I wojna światowa i jej skutki (kl. 7-8 SP, szkoły średnie)

Uczestnicy zajęć zapoznają się z działaniami wojennymi na europejskich frontach Wielkiej Wojny. Poznają przyczyny i skutki politycznych i wojskowych decyzji, które doprowadziły do jednego z największych kataklizmów w dziejach ludzkości. Osobnym wątkiem poruszonym podczas zajęć będzie sprawa polska podczas I wojny światowej oraz odrodzenie się Rzeczypospolitej po 123 latach zaborów.

 

Jak zamówić lekcje?
Zajęcia muzealne można zamówić osobiście, telefonicznie lub pod adresem email, z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 6 w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 911, 914 lub 910, email: edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?
Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach: w sezonie letnim od 10.00 do 16.00, w sezonie zimowym od 09.00 do 16.00, w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7 - 11 i w budynkach na Wyspie Młyńskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 
Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData