kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum

Gra miejska "Przemysłowa Bydgoszcz. Firtel Jerzego Sulimy-Kamińskiego" startuje 15 września. Zapisy trwają!

05.09.2018

Gra miejska "Przemysłowa Bydgoszcz. Firtel Jerzego Sulimy-Kamińskiego" rozpocznie się  15 września 2018 r. o godz. 13.00 w Punkcie Informacyjnym w Spichrzach nad Brdą (ul. Grodzka 7-11) w ramach Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego w Bydgoszczy oraz Święta Szlaku Wody, Rzemiosła i Przemysłu Teh2O TehoFest 2018. Udział w grze jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kilka informacji o grze:

Zadaniem Grup jest wcielenie się w postać młodego chłopca zafascynowanego bydgoskim przemysłem, który go otacza. Sam również dużo majsterkuje. Do nowego projektu potrzebna mu jest nowa część. Zadaniem Grup będzie pomoc chłopcu w odnalezieniu brakującej części.

Zgłoszenia:

- Przyjmowane drogą mailową na adres: dariusz.lesniewski@muzeum.bydgoszcz.pl lub pod numerem telefonu: (52) 585-99-83, do dnia 14 września 2018 r. do godz. 15.00

- o udziale w Grze decyduje kolejność zgłoszeń.

- zgłoszenie musi zawierać: nazwę grupy, imiona i nazwiska członków Grupy oraz numer telefonu i adres e-mail osoby pełnoletniej, będącej kapitanem Grupy. Zgłoszona Grupa powinna liczyć od 2 do 5 osób.

W dniu gry:

- start w Punkcie Informacyjnym w Spichrzach nad Brdą o godz. 13.00

- zakończenie przewidywane o godz. 15.00

-

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych („RODO”). Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w związku z organizowaną grą miejską „Przemysłowa Bydgoszcz. Firtel Jerzego Sulimy-Kamińskiego”, a także przysługujących Państwu prawach w związku z korzystaniem z naszych usług.

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Gdańskiej 4, w Bydgoszczy (kod pocztowy:85-006), tel.:52 585 99 66, adres e-mail: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl.

2. Celem zbierania danych jest możliwość kontaktu z Państwem w sprawach organizacyjnych związanych z zapisami i przebiegiem gry miejskiej „Przemysłowa Bydgoszcz. Firtel Jerzego Sulimy-Kamińskiego”.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest niezbędne do udziału w w/w grze.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do rezygnacji z udziału w grach miejskich organizowanych przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

 
Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData